Sejem AGRA ostaja že 60 let zvest tradiciji kakovosti, usmeritvi v mednarodni prostor ter mladostni zagnanosti pri uvajanju inovacij v agroživilski sektor. Svoj visoki jubilej bo praznoval od 20. do 25. avgusta 2022, v evropskem letu mladih, kot ga napoveduje Evropska komisija ter ob poudarkih mednarodnega leta ribištva in ribogojstva, za kar so ga razglasili Združeni narodi. Marsikaj o inovativnosti in ribištvu bomo lahko izvedeli tudi od države partnerice sejma AGRA, Japonske.

Pomurski sejem s sejmom AGRA je v mednarodnem prostoru pomemben dejavnik poslanstva, ki spodbuja življenje z zemljo in iz nje rast posamezniku in naravi prijazne družbe. Zibelka sejma je Pomurje, žitnica Slovenije in njeno stičišče z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Vtkanost v družbeno okolje je že ob prvi prireditvi v letu 1962 odražal s svetovljanstvom, predstavitvami novosti in visokim nivojem strokovnosti. Prepletenost z naravo so začeli kmalu poosebljati vzorčni rastlinski nasadi, živinorejske in druge strokovne razstave. Zavezanost osebnim odnosom iz leta v leto dokazujejo številni stanovski, strokovni in družabni dogodki ter pestra zabavna in kulinarična ponudba. Kakovosti prisega s strokovnimi ocenjevanji kakovosti prehranskih izdelkov.

Vrednote najboljših tradicij, inovativnosti, kakovosti in pristnega medsebojnega povezovanja so v času zaostrenih zdravstvenih in klimatskih razmer še dragocenejše. Zato bo sejem AGRA ob svojem 60. rojstnem dnevu premagoval sodobna tveganja s spodbujanjem samooskrbe in preskrbe z varno, zdravo in naravi prijazno pridelano hrano. Vsem, ki so mladi po svoji hoji v koraku s časom, bo ponujal novosti s področja kmetijske mehanizacije in opreme, digitalizacije in ekološkega pristopa k pridelavi hrane. Zavzemal se bo za prehransko varnost, za skrbno gospodarjenje z gozdovi in vodnimi viri, za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter preprečevanje posledic podnebnih sprememb. Prizadeval si bo za poslovne in strokovne uspehe številnih razstavljavcev in obiskovalcev iz Slovenije in sveta.

AGRA je prireditev, na kateri se predstavlja slovensko in evropsko kmetijstvo in hkrati ustvarja vizija njegovega nadaljnjega razvoja. Ob jubileju črpamo vsebine iz tradicije in negujemo poslanstvo prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja. To je naša zaveza do vseh generacij, ki so to tradicijo gradile, jo ohranjale in plemenitile z novimi znanji.

Več o sejmu in razstavnem programu si lahko prebereš tukaj