V okviru Nacionalnega portala o hrani in prehrani – Prehrana.si, smo zbrali vrsto nasvetov in informacij, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju in uresničevanju pestre in uravnotežene prehrane. Odgovore na večino najpogostejših vprašanj boste našli med objavljenimi prispevki. Vsebine tudi neprestano nadgrajujemo, tako da ste na portal vabljeni tudi v prihodnosti.

V primeru, da odgovora na vaše vprašanje niste uspeli najti, bodisi da takšna tema na portalu še ni obravnavana, ali pa da je vaše vprašanje povezano z vašimi posebnimi potrebami ali zdravstvenim stanjem, se z vprašanjem obrnite na vašega osebnega zdravnika. Če bo vaš problem zahteval posebno obravnavo, vas bo zdravnik napotil k ustrezno usposobljenemu specialistu.

Kaj so prehranjevalne navade in kako vplivajo na naše zdravje?

Prehranjevalne navade so pomemben del življenjskega sloga posameznika na katere vpliva vrsta kompleksnih in medsebojno prepletenih dejavnikov (genetska predispozicija, socialni in ekonomski status, okolje v katerem živimo, nakupovalne navade, preference okusa posameznika, dolžina spanja itd.). Prehranjevalne navade se oblikujejo v družini, in se v taki obliki pogosto vzdržujejo skozi celotno življenje osebe. Slabe prehranjevalne navade so posledično povezane s slabšim zdravjem posameznika, pojavnostjo in komplikacijami kroničnih obolenj (bolezni srca in ožilja, sladkorno boleznijo tipa 2, debelostjo, raki itd.). 

Uvajanje sprememb v prehranjevanju za posameznika predstavlja dolgoročen proces, ki je močno povezan z motiviranostjo in pripravljenostjo posameznika na spremembo. Motivacija za uvedbo spremembe se razlikuje od osebe do osebe, kar je najpogosteje povezano tudi s spolom, starostjo, ozaveščenostjo posameznika o pomenu prehrane za zdravje oziroma pojavnostjo morebitne bolezni.

Kako do sprememb v prehranjevalnih navadah v vašem zdravstvenem domu?

Odraslim osebam od 30. leta dalje na vsakih pet let, ogroženim za razvoj kroničnih bolezni in kroničnim bolnikom pa vsako leto, pripada možnost preventivnega pregleda v ambulanti vašega osebnega zdravnika. Diplomirana medicinska sestra v okviru pogovora o vašem življenjskem slogu med drugim izvede tudi oceno prehranjevalnih navad, in vam nudi kratko svetovanje v zvezi z morebitnimi ugotovljenimi odstopanji v vašem prehranjevanju. V kolikor bodo pri vas ugotovljene neustrezne prehranjevalne navade, vas bo osebni zdravnik napotil v poglobljeno obravnavo o zdravi prehrani, ki poteka v sklopu Zdravstveno-vzgojnega centra oziroma Centra za krepitev zdravja v vašem zdravstvenem domu.

Delavnica o zdravi prehrani »Zdravo jem«

V vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji po enotnem principu poteka delavnica o zdravi prehrani (t.i. delavnica Zdravo jem), ki jo izvajajo dodatno usposobljeni magistri dietetike, diplomirani dietetiki in diplomirane medicinske sestre. Delavnica vključuje 10 udeležencev in poteka v obliki šestih skupinskih in dveh individualnih srečanj. Srečanja potekajo tedensko, in se zvrstijo v približno enem mesecu in pol. Na skupinskih srečanjih se udeleženci seznanijo s smernicami zdrave prehrane in praktičnimi pristopi za nakupovanje in pripravo hrane, prehranjevanju izven doma (npr. na delovnem mestu), predvsem pa strategijam vključevanja zdravih prehranskih izbir ter razbijanju številnih mitov na področju prehrane. V okviru individualnih srečanj izvajalec delavnice in udeleženec na podlagi individualnih prehranjevalnih navad poiščeta možnosti za izboljšanje prehranjevanja in konkretnih sprememb (osebni načrt). Naenkrat svetujemo največ 3 - 5 sprememb, kar osebi omogoča obvladljivost pri uvajanju sprememb, in ne prevelik stres. V okviru delavnice naslavljamo možnosti izogibanju skušnjavam, oviram in pastem, spoprijemanju s stresom vezano na spreminjanje prehranjevalnih navad ter nagrajevanju za uspešne dosežke posameznika. Pristopi dela so usmerjeni v praktične spremembe, ki jih oseba lahko upošteva v svojem vsakdanjem življenju tako doma, kot izven njega.

Več o preventivnem programu Skupaj za zdravje in delavnicah in svetovanjih, ki med drugim omogočajo podporo pri spreminjanju vaših prehranjevalnih navad, si lahko preberete na spletni strani programa Skupaj za zdravje.

 

Viri in dodatna literatura:

  • Program Skupaj za zdravje: http://skupajzazdravje.nijz.si/sl/centri-za-krepitev-zdravja/ 
  • Gebremariam MK, Vaque-Crusellas C, Andersen LF, Stok FM, Stelmach-Mardas M, Brug J, et al. Measurement of availability and accessibility of food among youth: a systematic review of methodological studies. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2017 Feb 14;14(1):22.
  • Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases [Internet]. Geneve: World Health Organization; 2015 May [cited 2019 Jan 25] p. 36. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250131/9789241511247-eng.pdf?sequence=1
  • Córdova FV, Barja S, Brockmann PE. Consequences of short sleep duration on the dietary intake in children: A systematic review and metanalysis. Sleep Medicine Reviews. 2018 Dec 1;42:68–84.
  • Barros L, Lopes C, Oliveira A. Child and family characteristics are associated with a dietary variety index in 4-year-old children from the Generation XXI cohort. Nutrition Research. 2019 Mar 1;63:76–85.
  • Poličnik R, Mesarič J, Vrbovsek, S, Sedlar, N, Tančič Grum, A, Povšnar, E. Zdravo jem : skupinska in individualna svetovanja za zdravo prehranjevanje odraslih: priročnik za izvajalce v zdravstvenih domovih, (Projekt Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju odraslih). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 54 str.