Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki traja od postavitve diagnoze do konca življenja. V Sloveniji število oseb s sladkorno boleznijo strmo raste. Z zdravili za sladkorno bolezen se je leta 2010 zdravilo približno 92.000 ljudi, leta 2018 pa že 114.000. Število oseb s sladkorno boleznijo, ki vsako leto na novo začnejo prejemati zdravila, je v zadnjih letih v vsakem letu približno 10.000. Zdrav način prehranjevanja in redna telesna dejavnost sta ključna dejavnika zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 brez uporabe zdravil. Prehranska terapija osebe s sladkorno boleznijo temelji na smernicah zdrave in uravnotežene prehrane, vključuje pa tudi strokovna prehranska priporočila glede načina prehranjevanja, vpliva posameznih hranil in telesne dejavnosti na raven glukoze v krvi in urejenost sladkorne bolezni.


Ključna prehranska priporočila za osebo s sladkorno boleznijo tipa 2

Oseba s sladkorno boleznijo lahko s pomočjo ustrezne prehranske oskrbe in svetovanjem pridobi veščine, s katerimi ključno vpliva na zdravljenje in urejenost sladkorne bolezni. Prehransko svetovanje omogoča celostno prehransko oskrbo, ki pomembno vpliva na zagotavljanje urejenosti sladkorne bolezni in zmanjševanje možnosti kroničnih zapletov in lahko pomembno pripomore h kakovosti življenjskega sloga osebe s sladkorno boleznijo. Prehranska oskrba osebe s sladkorno boleznijo se imenuje prehranska terapija in je pomemben del zdravljenja sladkorne bolezni. Svetovanje o prehrani ob sladkorni bolezni izvaja za to področje posebej usposobljen zdravstveni strokovnjak. V Sloveniji to prakso že vrsto desetletij izvajajo diplomirane medicinske sestre s certifikatom Specialna znanja o edukaciji bolnika s sladkorno boleznijo, v nekaterih ambulantah dietetik z dodatnimi znanji o sladkorni bolezni.

 •  Nobeno živilo ni prepovedano.
 •  Večji poudarek je na količini in ne na izboru živil.
 •  Za žejo pijte vodo, mineralno vodo, nesladkani čaj ali limonado brez sladkorja.
 •  Število obrokov prilagodite željam in vaši terapiji.
 •  Malice in prigrizke prilagodite vaši terapiji in potrebam.
 •  Za lakoto uživajte najprej zelenjavo ali druga nizkokalorična živila.
 •  Zelenjavo uživajte vsak dan, vsaj pol kilograma, po možnosti naj bo prisotna pri vsakem obroku.
 •  Večina škrobnih izdelkov naj bo polnozrnatih, z visoko vsebnostjo vlaknin.
 •  Glede uživanja mleka in mlečnih izdelkov posebnih omejitev ni.
 •  Prednost naj ima pusto meso, manj se priporočajo mesni izdelki z dodanimi maščobami.
 •  Uživajte hrano, ki ima malo ali nič dodanega sladkorja ter čim manj maščob in soli.
 •  Maščobe in beljakovine uvrščamo med hranila, ki ne vplivajo na glikemijo, če se uživajo v priporočenih količinah, vplivajo pa na hitrost presnove.
 •  Uživanje alkohola je odsvetovano.
 •  Od načinov priprave hrane je na prvem mestu uživanje surove hrane (kadar je to mogoče), nato kuhane, dušene in izjemoma ocvrte.


Ključna priporočila o telesni dejavnosti za osebo s sladkorno boleznijo tipa 2

Spreminjanje navad o »ne gibanju« je še težje, kot spreminjanje prehranskih navad. Osebe, ki se redno gibljejo, ob tem porabijo energijo, zato so pri prehrani bolj sproščene kot neaktivne osebe. Povprečna starost oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 je več kot 60 let. Zelo pogosto gre v teh letih za pridružene bolezni, kot so srčno popuščanje, pretekli kardiovaskularni zapleti, težave z zadihanostjo, ki jim botruje povišana telesna masa, okvare sklepov, revma ipd. Vsemu temu navkljub lahko razumemo, zakaj je telesna nedejavnost tako velik izziv. Vendar telesna dejavnost vodi v boljši nadzor sladkorne bolezni ter zmanjšanje tveganja za zaplete in srčno-žilno in skupno umrljivost. Program telesne vadbe naj bo zato individualen glede na telesno zmogljivost, zdravljenje z zdravili, prisotnost in težavnostno stopnjo zapletov sladkorne bolezni, želje in cilje posameznika ter pričakovane koristi vadbenega programa.

 • Življenjski slog naj bo čim aktivnejši (uporabljajte stopnice, vozite se s kolesom, po opravkih pojdite peš).
 • Vsak dan naredite čim več korakov.
 • Poiščite način gibanja, ki vam je v veselje.
 • Telesno nedejavni izvajajte namensko telesno dejavnost vsaj 10 minut skupaj, s ciljem postopno doseči 30 minut telesne dejavnosti na dan (npr. 3-krat po 10 minut, 2-krat po 15 minut ipd.).
 • Postopno povečajte pogostost izvajanja telesne dejavnosti do vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden, kar lažje dosežete tako, da ste aktivni večino dni v tednu (vsaj 3–5 dni) vsaj 30 minut dnevno.
 • Poleg aerobnih aktivnosti (hoja, kolesarjenje, plavanje) 2–3-krat tedensko izvajajte vaje za krepitev večjih mišičnih skupin (npr. roke, noge, trup) za ohranjanje optimalne mišične mase in kostne gostote.
 • 2 do 3‒krat na teden izvajajte vaje za moč (z lastno težo, utežmi, ipd.).
 • 2 do 3‒krat tedensko izvajajte vaje za boljše ravnotežje zaradi preprečevanja morebitnih padcev in zlomov kosti v poznejših letih.
 • Čas neprekinjenega sedenja skrajšajte na 30 minut. Sedenje prekinjajte s stojo, hojo ali telesnimi vajami (npr. raztezne vaje, vaje za krepitev mišic ipd.).
 • Izvajajte tehnike sproščanja (dihalne tehnike, mišična relaksacija, predstavljanje pomirjujočega kraja ipd.), s čimer se zmanjšata napetost in stres ter odložite skrbi.
 • Ozavestite pomen dobrega spanca in krajšega počitka čez dan.
 • Poskrbite za zdravo telesno maso s pomočjo telesne dejavnosti in primerne prehrane.


Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2 so nastala pod okriljem delovne skupine, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje. Priporočila so nastala na podlagi znanstvenih raziskav in dokazov ter usklajenih skupnih stališč strok na različnih ravneh zdravstvenega varstva, ki so vključene v svetovanje osebam s sladkorno boleznijo. Pri nastajanju priporočil so sodelovale naslednje institucije: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano, Slovensko združenje za klinično dietetiko, Diabetološko združenje Slovenije, Katedra za družinsko medicino in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Koristno dodatno gradivo

Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2

Lahko jem ob sladkorni bolezni tipa 2