Svetovni dan čebel letos svetovno javnost poziva z “Bee engaged” - ”Angažiraj se za čebele”

20. maja bo Slovenija in z njo ves svet tretjič obeležil svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Razglasitev je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico, Republiko Slovenijo in Organizacijo ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) ter široke evropske in mednarodne podpore tako držav kot organizacij, med drugim tudi Apimondie (Mednarodne zveze čebelarskih organizacij). Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Zaradi epidemije COVID-19 bo letošnja tretja mednarodna obeležitev potekala virtualno, prijave so možne na povezavi. Z naslovom »Bee Engaged« ali »Angažiraj se za čebele« želi FAO kot organizator dogodka opozoriti na pomen angažiranosti in dejanj tako držav, organizacij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, civilne družbe, zasebnega sektorja, kmetov in čebelarjev, kot tudi vsakega posameznika, za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Med sodelujočimi bosta udeležence nagovorila tudi generalni direktor FAO Qu Dongyu in slovenska ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. V Sloveniji bo obeležitev svetovnega dne čebel potekala na način, primeren stanju epidemije, v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, sodelovalo pa bo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ob tem je pomembno poudariti, da je razglasitev svetovnega dne čebel uspeh Slovenije kot celote, več vladnih in nevladnih institucij ter diplomacije, v tesni povezavi s tem, da so čebele tema, glede katere imajo države po svetu enotno mnenje in ki nagovarja ter predlaga rešitve za največje globalne probleme, kot je zagotavljanje prehranske varnosti za svetovno prebivalstvo, ki je še dodatno ogroženo zaradi epidemije COVID-19. Tudi letos je namen svetovnega dneva čebel najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, v mnogih državah in regijah so zaradi različnih vzrokov (še posebej pa zaradi podnebnih sprememb) zelo ogrožene. Čebele potrebujejo čist zrak, vodo in čisto okolje v širšem smislu. Če bomo ohranili okolje do te mere, da bodo čebele lažje preživele, bomo tudi ljudje živeli v lepšem in bolj zdravem okolju. Najpomembneje pa je, da se vsi skupaj ponovno zavemo, da je posameznikova vloga za ohranitev čebel in ostalih opraševalcev nujna.

Več informacij o dogodku najdete na sledeči povezavi in na Facebook strani: https://www.facebook.com/worldbeeday/.