Na seminarju »Tartu call for a Healthy Lifestyle« v organizaciji EU komisije, DG Sante, se je 19. junija projekt Kuhnapato uvrstil med najboljše prakse v Evropi, na področju zdravja in trajnosti. Certifikate so podelili in podpisali trije visoki predstavniki – komisionarji, s področja zdravja, športa in kmetijstva (hrane).

Dan kasneje so sledile predstavitve nekaterih projektov in za projekt Kuhnapato je bilo zanimanja toliko, da so projekt predstavljali dvakrat. Publika je bila strokovna in v Bruselj je prišla z visokimi nameni informiranja ter morebitnega povezovanja ali udejanjanja praks v drugih državah, zato je bil sam dogodek izjemno kvaliteten. Prisotni so bili predstavniki vseh evropskih držav, v skupinah, ki so v veliki večini sestavljale predstavnike s področja zdravja, športa in kmetijstva ter povezanih institucij in ki so bili nekako v oporo svojim predstavnikom praks ali projektov, ki so v večini zelo povezani z državo. Prisotnih pa je bilo tudi nekaj predstavnikov ne-evropskih držav, ki se zanimajo za izboljšanje tovrstnih procesov na drugih kontinentih.

Želja ali namen projekta Kuhnapato, ki je program, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, v okviru nacionalnega programa Dobertek Slovenija, je oplemenititi – nadgraditi enodnevno aktivnost: Slovenski tradicionalni zajtrk, ga v skladu z načinom motivacije mladostnikov približati ozaveščanju vseh vpletenih (osnovnošolcev, šolskih kuhinj, učiteljev, staršev ter posledično vse populacije), podati otrokom starosti osnovne šole razumljive – praktične razloge: vzroke in posledice uživanja zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov šolski in siceršnji vsakdan, kot samoumeven način prehranjevanja. Za doseganje dolgoročnega zdravja mladostnikov, ki nastopajo v vlogi učiteljev ali najboljšega medija za celotno (lastno in starševsko) populacijo, je koriščenje zdrave hrane: lokalno značilne in lokalno pridelane, ob določenem letnem času ali ostalih zakonitostih, spoznavanje dela proizvajalcev iz okolja, spoznavanje tradicionalnih jedi ali sestavin, nujni del splošne izobrazbe za dolgoročno zdravje, uspeh na vseh področjih in ohranjanje lastne nacionalne identitete.

Povezave:

Dobertek Slovenija

Kuhnapato