Združenje zdravnikov družinske medicine in Katedra za družinsko medicino v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini organizira 44. Srečanje timov v osnovnem zdravstvu, ki bo potekalo 1.6. – 2.6. 2018 v Ljubljani, v prostorih Domus Medica. Srečanje je namenjeno zdravnikom/specialistom družinske medicine, zdravstvenim tehnikom, drugim članom tima, specializantom družinske medicine in sekundarijem

Več informacij o srečanju najdete tukaj.