Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane.

Ta dan je priložnost za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane ter za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih z njo. Danes v Državnem svetu RS poteka konferenca ob 5. svetovnem dnevu varnosti hrane 2023. Letošnjemu dogodku se pridružuje tudi 60. obletnica delovanja Komisije Codex Alimentarius s sloganom »Živilski standardi rešujejo življenja«.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Informacijska točka Evropske agencije za varnost hrane EFSA), Državni svet RS ter mreža Evropske deklaracije za hrano, tehnologijo in prehrano.

Zagotavljanje varnosti hrane je ključno za zdravje ljudi in v novem tisočletju prednostna naloga na nacionalni ter globalni ravni. Že leta 1963 sta Mednarodna organizacija za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija prepoznali tveganja na področju varnosti hrane in ustanovili mednarodni program standardov za živila Codex Alimentarius in Komisijo Codex Alimentarius kot odgovorni organ za implementacijo standardov, smernic in dobrih praks z namenom varovanja zdravja ljudi, varstva interesov potrošnikov ter uveljavitve dobrih poslovnih praks v mednarodni trgovini.

Na ravni Evropske Unije je bila leta 2002, po številnih krizah v prehranskem sektorju, ki so zmanjšale zaupanje potrošnikov v preskrbo z varno hrano, ustanovljena Evropska agencija za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA), kot neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih s prehransko verigo »od vil do vilic«.

Svetovni dan varnosti hrane in 60. obletnica Komisije Codex Alimentarius sta torej priložnost za razmislek o dosežkih preteklosti in izzivih prihodnosti varnosti hrane, ki je naša skupna odgovornost. Varnost hrane je temelj prehranske varnosti in ključna za preoblikovanje prehranskih sistemov v trajnostne, pravične in odporne - za boljšo proizvodnjo, boljšo prehrano, boljše okolje in boljše življenje.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-06-06-7-junija-obelezujemo-svetovni-dan-varnosti-hrane/