Na Brdu pri Kranju je potekala nacionalna konferenca z naslovom »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi.« Namen konference je bil predstavitev širši javnosti in deležnikom s področja javnega zdravja sofinancirane programe in primere dobrih praks, ki so se v njih razvili.

Na konferenci so nevladne organizacije predstavile dosežke programov, ki jih je ministrstvo sofinanciralo z javnim razpisom v obdobju 2019-2022. Programi krepitve in varovanja zdravja, ki so prvenstveno namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, dajo dobre rezultate le, če se izvajajo v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, so poudarili sodelujoči na konferenci Zdrava povezava. Predstavili so programe, ki dopolnjujejo prizadevanja javne službe na področju zdravja.

Ministrstvo za zdravje je sofinanciralo 103 programe nevladnih organizacij

Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji so lokalno umeščene, fleksibilne, povezane s stroko javnega zdravja in drugimi medicinskimi strokami, sodelujejo tudi s socialnim varstvom in šolstvom, se povezujejo v mreže nevladnih organizacij doma, v Evropski Uniji in širše. Na področju zdravja se organizirajo tudi za zagovorništvo takšnih politik in ukrepov, ki podpirajo cilje in strateške usmeritve, ki so jih države sprejele v okviru sodelovanja v mednarodnih povezavah in organizacijah, kot so Evropska komisija (EK), Svetovna zdravstvena organizacija in Organizacija združenih narodov.

Nevladne organizacije s svojimi aktivnostmi pomembno dopolnjujejo programe zdravstvenega varstva za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni, ki vključujejo spodbujanje zdravega načina življenja, ozaveščanje o dejavnikih tveganja in prispevajo h krepitvi zdravstvene pismenosti v različnih skupinah prebivalstva. Ministrstvo za zdravje s sofinanciranjem tovrstnih programov upošteva priporočila slovenske in mednarodne stroke in prispeva k zmanjševanju neenakosti v zdravju in s tem boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije.

Več o konferenci preberi tukaj.