18. novembra praznujemo Dan slovenske hrane in letos že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj za otroke postane poseben praznik. Osrednja tema, ki jo tokrat izpostavljamo, je mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujamo tudi z letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«

Osnovne šole, vrtce in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na ta dan pripravijo različne dogodke in delavnice, samo doživetje zajtrka pa nadgrajujejo z izobraževanji o pomenu lokalne hrane in zdravega načina prehranjevanja. Na ta dan postrežejo tradicionalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, kruh, jabolka ali drugo sveže in suho sadje lokalnega oziroma slovenskega porekla. Sam projekt pa spodbuja, da po lokalnih živilih posežemo tekom celega leta in jih kupujemo tudi na najbližji kmetiji ali zadrugi. Pobuda je dobrodošla tudi širši javnosti, s svojimi sporočili in namenom naslavlja tudi druge mlade, zato želimo, da bi projekt našel odmev tudi v srednjih šolah kakor tudi pri študentih. Vsako leto se pridruži tudi vrsta drugih posameznikov, institucij, podjetij, gostinskih obratov, turističnih objektov, in podobno, ki s svojimi aktivnostmi podprejo in širijo pomen sporočil Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo Tradicionalnega slovenskega zajtrka izpostavija: »Zavedajmo se, da je naša lokalno pridelana hrana kakovostna, sveža in zdrava. Naši kmetje se s kmetijstvom preživljajo, z njim ohranjajo tudi podeželje. Tradicionalni slovenski zajtrk bo letos že 12-ič jedlo več kot 86.000 otrok v vrtcih in skoraj 200.000 v osnovnih šolah. Zelo se veselim izvedbe zajtrka, tudi sama ga bom okusila z otroci v Prekmurju, kjer se bomo pogovarjali o pomenu kmetijstva, živilske industrije čebelarstva ter nasploh pridelave hrane. Prav posebej pomembno postaja zavedanje, da moramo hrano spoštovati in si prizadevati proti viškom in odpadkom«. Ministrica je izpostavila tudi letošnjo temo, ki je mleko. »Slovenija je z mlekom samooskrbna, je pa res, da ga večino pridelamo na hribovskih kmetijah, kjer so omejene možnosti kmetovanja. Zato se moramo še posebej zahvaliti kmetom, ki delajo v težkih pogojih. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi živilsko predelovalni industriji, ki lokalne pridelke predela v dobre proizvode. Posebna zahvala pa velja vsem vzgojiteljem, učiteljem in kuharjem, ki bodo 18. novembra pripravljali tradicionalni slovenski zajtrk za otroke in mlade. Želim si, da bi bil Tradicionalni slovenski zajtrk dobro sprejet, ne samo na dan slovenske hrane, ampak vsak dan. In naj bo tak zajtrk na voljo vsaki družini.«

Mleko in mlečni izdelki

Mleko in mlečne izdelke uvrščamo med osnovne skupine živil v prehrani človeka. V primerjavi z drugimi živili ima mleko visoko hranilno vrednost ob relativno nizki energijski vrednosti. Mleko in mlečni izdelki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju zadostne količine kalcija pri izgradnji kosti in ohranjanju kostne gostote. Trenutna priporočila navajajo, da naj bi otroci dnevno zaužili eno do dve enoti mleka ali ekvivalent mlečnih izdelkov, odrasli pa dve do štiri enote. Med mlečnimi izdelki posegajmo po manj mastnih izbirah, saj mlečna maščoba vsebuje visok delež nasičenih maščobnih kislin, ki jih je v naši prehrani pogosto preveč. Več o mleku in mlečnih izdelkih si preberi tukaj.

Mleko in mlečni izdelki 800 1760 pikPostopki pridelave in obdelave mleka


Več:

https://www.gov.si/novice/2022-11-14-tradicionalni-slovenski-zajtrk-bo-tudi-letos-v-vrtcih-in-solah/
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/