Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič. Združeni narodi in Evropska komisija pozivata in vabita vse države članice, da na ta dan posvetimo pozornost tej izjemno pomembni temi ter s svojimi dejanji prispevamo k zmanjšanju izgub in odpadne hrane.

V okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so Združeni narodi opredelili pomemben cilj: do leta 2030 prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Temu cilju smo se zavezale tudi države Evropske unije.

Slovenija bo ta dan obeležila tudi s posebnim dogodkom, v katerem bodo zavedanje o tem problemu izpostavili tudi deležniki v verigi preskrbe s hrano. V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS v letu 2018 skupaj proizvedenih okoli 140.000 ton odpadne hrane. Kar 52% odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva, 30 % gostinstvo in strežba, 10 % distribucija in trgovina z živili in 8 % proizvodnja hrane (pridelava in predelava).

Več