Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko prehransko društvo prirejata 19. junija 2019 tradicionalno strokovno izobraževanje: 30. Bitenčevi živilski dnevi z naslovom "Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo".

Dogodek bo potekal v jubilejnem letu praznovanja 100-letnice Univerze v Ljubljani. V okviru 30. Bitenčevih živilskih dnevov bodo strokovnjaki različnih področij predstavili področja pridelave, predelave, konzerviranja, embaliranja, skladiščenja, trženja in uživanja hrane v luči med tradicionalnim in inovativnim ter odnos potrošnikov do tradicionalnih in inovativnih živil, kakor tudi zelo aktualne teme s področja prehrane, spet v luči tradicije na eni in številnih novosti na drugi strani.

Tradicija in inovacija – dva pojma oziroma vrednoti, na prvi pogled nezdružljivo nasprotni, obe pa v zadnjem času zelo iskani in cenjeni, tudi v živilstvu in prehrani. Ali sta res nezdružljivi?

Več informacij o 30. Bitenčevih živilskih dnevih: Tradicija in inovacija.