5. in 6. oktobra bo v Grand hotelu Union potekal Internacionalni simpozij z naslovom NEONATAL NUTRITION AND GASTROENTEROLOGY. 

Izobraževanje je namenjeno pediadtrom na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, prehranskim strokovnjakom in vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z novorojenčki.

Registracija in posrobnosti na povezavi.