Člani Slovenskega združenja za klinično prehrano organizirajo Šolo klinične prehrane, ki bo potekala ob naslednjih terminih:

Modul: 27.10.2018
Modul: 24.11.2018
Modul: 1.12.2018

Šola klinične prehrane je namenjena zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram in prehranskim strokovnjakom z ustrezno dokončano šolo (prehranski svetovalci, dietetiki ipd). Za vpis v šolo je potrebno dokončati vsaj prvo stopnjo ustreznega študija po bolonjskem sistemu.

Več o prijavi na njihovi spletni strani.