Inštitut za nutricionistiko je danes predstavil najbolj inovativna živila leta 2018. Gre za v Sloveniji proizvedena živila, ki so bila uvedena na tržišče v zadnjem letu. Nagrade so prejeli Spar Slovenija za pecivo Kalčko, Žito za Konopljin toast, podjetje Moleum za Ajdove testenine s pšeničnimi kalčki, Mlekarna Krepko za Bio jogurt z aronijo, Presad za Bio zelenjavni sok iz rdeče pese, Pivovarna Laško Union za linijo izdelkov Zala z okusi, brez sladkorja in podjetje Rangus za Zlato tatarsko ajdovo kašo. Posebna nagrada za inovativnost je bila podeljena Mlekarni Planika za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil. Nagrade Inštitut za nutricionistiko podeljuje že četrto leto, osnovna cilja tega nekomercialnega projekta pa sta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova, izboljšana živila, in spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil, predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, zdravo uživaj in več gibaj. Zmagovalce sta na razglasitvi nagovorila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in državna sekretarka Ministrstva za zdravje, Jožica Maučec Zakotnik.

Proizvajalci živil se soočajo z različnimi izzivi, potrošniki pa od proizvajalcev poleg kakovosti, cenovne konkurenčnosti in čim bolj lokalnega porekla surovin, pričakujejo tudi inovativen razvoj v smeri izboljševanja hranilne sestave in omejevanja uporabe aditivov, kadar le-ti niso res nujno potrebni. Mnoga na novo razvita živila imajo tako najrazličnejše prednosti, informacije o tem pa pogosto ne pridejo do potrošnika. Ob uvajanju nova inovativna živila pogosto ciljajo na precej nišno tržišče, proizvodnja pa je običajno povezana z visokimi začetnimi vlaganji, zato se domači proizvajalci v hudi mednarodni konkurenci z velikimi napori borijo, da bi takšna živila tudi dolgoročno obstala na tržišču. Pogosto namreč nimajo zadostnih oglaševalskih sredstev, da bi takšna inovativna živila in njihove prednosti uspešno predstavili potrošnikom ter da bi prodaja omogočila rentabilno proizvodnjo. Da bi potrošnikom predstavili izstopajoča inovativna živila, ki so bila lansirana na tržišče v zadnjem letu ter podprli inovativnost živilske industrije, je Inštitut za nutricionistiko tudi letos pripravil izbor najbolj inovativnih živil. Na razpisu smo obravnavali 62 predlogov, med katerimi so bila izbrana najboljša živila v posameznih kategorijah.

Ključen cilj projekta je spodbujati proizvajalce živil, da bi potrošnikom ponudili kakovostna živila z ugodno prehransko sestavo, kar je hkrati tudi namen Ministrstva za zdravje, ki projekt financira. Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka Ministrstva za zdravje: »Prispevek k povečevanju ponudbe zdravju prijazne hrane je zelo pomemben. Z enotnim sloganom »Dober tek Slovenija – zdravo uživaj in več gibaj« na ministrstvu povezujemo vse aktivnosti, ki jih v medresorskem sodelovanju prepoznamo kot podporo nacionalnemu programu. Dejstvo je, da nam bo le s široko podporo in enotnim nastopom uspelo preseči slabe prehranske navade v Sloveniji. V povprečju namreč za 120 % prekoračimo priporočen vnos soli in presegamo dnevno sprejemljivo količino 50 gramov sladkorja. Inovativna živila zagotovo ponujajo pomemben del odgovora na to, kako izboljšati prehrano, zato je projekt Inštituta za nutricionistiko zelo obetaven. Dosegli smo tudi viden premik v sodelovanju z gospodarstvom – nacionalna mlečno predelovalna industrija je lani podpisala zavezo, da bo v svojih izdelkih zmanjšala vsebnost sladkorja in soli, zaveze za izboljševanje pa je že pred tem sprejela tudi industrija pijač. Vse te aktivnosti in vrsta drugih prispevajo k udejanjanju zelo jasnih desetletnih ciljev, ki smo jih postavili v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti.«

Podporo projektu, ki spodbuja inovativnost slovenskih proizvajalcev živil, je izrazil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in dodal: »Uveljavitev izboljšanih živil v praksi je zahteven proces, ki terja veliko znanja, inovativnosti ter poguma. Vse našteto pa omogoča, da ideje tudi resnično zaživijo. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo pomena kakovosti zdrave in doma pridelane hrane, zato predvsem podpiramo tiste ideje in proizvode, ki spodbujajo lokalne proizvode in živila v povezavi z zdravim življenjskim slogom. Z inovativnimi živili vzpodbujamo celotno verigo preskrbe s hrano, skrbimo pa tudi za zdravje in dobro počutje potrošnikov.«

Dodatne informacije in predstavitev najinovativnejših izdelkov 2018 najdete na: