Zdravstvena trditev (Health claim) je vsaka trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani (npr. pomaga pri prebavi). V Evropski Uniji je področje uporabe zdravstvenih trditev na živilih natančno urejeno že od leta 2006. Takrat sprejeta zakonodaja je uvedla vrsto novosti, izmed katerih so se mnoge pokazale za dokaj zapletene. To področje je postalo tudi predmet raziskav s strani Evropske Komisije financiranega raziskovalnega projekta REDICLAIM, ki ga je vodila prof. dr. Monique Raats iz Univerze v Surreyu (Velika Britanija), pomembno vlogo pri izvedbi projekta pa so imeli tudi raziskovalci iz Inštituta za nutricionistiko v Ljubljani. V okviru projekta so raziskovalci pripravili aktualna Priporočila za uspešno znanstveno utemeljevanje novih zdravstvenih trditev v Evropski skupnosti, ki so bila v teh dneh objavljena v reviji Trends in Food Science & Technology - eni najuglednejših znanstvenih revij na področju prehrane.

Prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija: "Priporočila predstavljajo izhodišče raziskovalcem s področja prehrane ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s funkcionalno hrano, zlasti živilski industriji. Priporočila so bila pripravljena na podlagi analize mnenj o zdravstvenih trditvah, objavljenih s strani EFSA in intervjujev s strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dosjejev o zdravstvenih trditvah, predvsem iz živilske industrije in znanstvenikov, specializiranih za postopek odobritve zdravstvenih trditev."

Prof. dr. Monique Raats z Univerze v Surrey-u: "Eden ključnih ciljev projekta je bil podpreti živilsko industrijo pri razvoju inovativnih in konkurenčnih izdelkov ter zagotoviti skladnost le teh z zahtevami uredbe, zlasti glede uporabe zdravstvenih trditev za zmanjšanje dejavnikov tveganj za razvoj bolezni in novih funkcijskih zdravstvenih trditev«. Pri izvedbi raziskave so sodelovali še raziskovalci iz MAPP centra na Univerzi v Aarhus-u (Danska), Inštituta za nutricionistiko (Slovenija) in Univerze v Ljubljani (Slovenija).