Pitje alkohola je v Sloveniji zelo razširjeno. Po podatkih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ večina odraslih prebivalcev Slovenije pije alkohol, več kot polovica (55 %) pa jih je v zadnjem letu vsaj enkrat pila na način, s katerim so tvegali škodo zaradi pitja, ali pa je bila ta že prisotna.

Z namenom, da bi zmanjšali čezmerno pitje alkohola in njegove škodljive posledice so strokovnjaki NIJZ razvili Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru čezmernega pitja alkohola. Smernice temeljijo na strokovnih izsledkih, a so zapisane v obliki za uporabo v splošni javnosti; uporablja jih torej lahko vsak izmed nas. Njihov namen je, da se naučimo kako osebi za katero nas skrbi da pije preveč, ali da se je pri njej že razvilo škodljivo pitje ali odvisnost, nuditi prvo psihološko pomoč -  tj. osnovno pomoč in podporo, dokler oseba ni deležna strokovne pomoči.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola nam pomagajo prepoznati različne načine pitja alkohola (pitja, kjer gre za višje tveganje za pojav negativnih posledic; pitja, kjer so te posledice že prisotne, ali pitja, ki je že značilno za odvisnost od alkohola). V smernicah so zajeta tudi znanja o možnih načinih za povečanje nadzora nad popito količino alkohola, podane so splošne usmeritve, kako pristopiti k osebi, za katero nas skrbi, da pije preveč ter znanja o tem, kako ukrepati v situacijah, pri katerih je potrebna takojšnja pomoč. Navedeni so tudi viri pomoči.