Irska je konec maja 2023 kot prva država v Evropski uniji sprejela zakonodajo, ki opredeljuje označevanje alkoholnih pijač z nekaterimi informacijami, ki v drugih državah članicah niso obvezne. Na embalažah ali etiketah izdelkov, ki vsebujejo alkohol, mora biti navedena energijska vrednost, vsebnost alkohola v gramih ter tudi zdravstvena opozorila o škodljivosti pitja alkoholnih pijač med nosečnostjo ter nevarnosti bolezni jeter in raka zaradi pitja alkohola. Zakonodaja bo stopila v veljavo maja 2026. Namen nove zakonodaje je prebivalce bolje informirati o možnih tveganjih, povezanih z uporabo alkohola in jih ozaveščati njegovi znatni energijski vrednosti.

Tovrstno označevanje alkoholnih izdelkov podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), ki Irsko izpostavlja kot pionirja javnega zdravja, saj gre za prvo državo v EU in drugo na svetu (za Južno Korejo), ki uvaja zdravstvena opozorila na alkoholnih izdelkih.

Irska si želi, da bi ji sledile tudi druge evropske države. V Sloveniji tovrstna zakonodaja še ni vzpostavljena, vendar so potrošnikom že na voljo informacije o energijski vrednosti in vsebnosti alkohola v brezplačni mobilni aplikaciji VešKajJeš. Obenem ta aplikacija izpostavlja tudi tveganja, povezana z rabo alkohola, pri čemer je obseg le teh celo širši kot v primeru irske zakonodaje. Uporaba aplikacije VešKajJeš je povsem preprosta. Po skeniraju črtne kode  izdelka, se na zaslonu telefona prikažejo podatki o sestavi alkoholne pijače in zdravstveno opozorilo. Kot poudarjajo partnerji programa Veš, kaj piješ (Inštitut za nutricionistiko, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zveza potrošnikov Slovenije in Institut »Jožef Stefan«), ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, ima pijte alkoholnih pijač številne negativne posledice, med drugim je dokazano vzročno povezan s sedmimi vrstami raka:  rakom debelega črevesa in danke, rakom ustne votline, žrela, grla, požiralnika, rakom jeter, pri ženskah pa tudi rakom dojke. K nadgradnji aplikacije VešKajJeš s podatki o alkoholnih pijačah so vplivali tudi uporabniki aplikacije, saj so alkoholne pijače med najbolj iskanimi izdelki, predstavljajo kar 36% vseh iskanj z aplikacijo. Potrošniki imajo na ta način vpogled v energijsko vrednost alkoholnih pijač, ki zakonodajno na embalaži izdelkov ni obvezna. 

Zakon, ki bo na Irskem stopil v veljavo 22. maja 2026, natančno določa tudi velikost, barvo in ključne oblikovne elemente zdravstvenih opozoril, z namenom zagotavljanja vidnosti sporočil, saj želijo na jasen in razumljiv način prebivalce učinkovito informirati o možnih tveganjih, povezanih z rabo alkohola. Trenutno so namreč alkoholne pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 % alkohola, izvzete iz obveznega označevanja sestavin in hranilne vrednosti. Zakon predstavlja odločen odziv Irske na zaskrbljujoče statistične podatke glede zdravstvenih in drugih škodljivih posledic pitja alkoholnih pijač ter ankete, ki je pokazala, da se velika večina njihovih prebivalcev ne zaveda tveganj,  povezanih z rabo alkohola.

Kaj pa Slovenija?

Aktivnosti in diskusija o obveznem označevanju alkoholnih pijač z energijsko vrednostjo, vsebnostjo alkohola v gramih ter zdravstvenimi opozorili potekajo tudi v Sloveniji. To ne preseneča, saj je alkohol je v Sloveniji eden večjih javnozdravstvenih problemov. V povprečju vsak dan zaradi vzrokov,  ki so v celoti posledica pitja alkohola, umreta najmanj dve osebi. Slovenija se uvršča med države, za katere je značilen toleranten odnos do pitja in opijanja. Alkohol je pri nas lahko dostopen, tako finančno (npr. nizke cene alkoholnih pijač, promocijske akcije …), kakor tudi fizično (npr. v trgovinah barih, doma …). Do alkoholih izdelkov brez težav dostopajo tudi mladostniki. Pitje alkoholnih pijač je vpeto v našo kulturo in običaje, alkohol pa je pogost spremljevalec različnih družinskih in družabnih dogodkov. Toleranten odnos odraslih do alkohola se prenaša na mladostnike, ki so po večini kazalnikov pitja alkohola nad evropskim povprečjem.

Partnerji na programu Veš, kaj piješ so prepričani, da bi uvedba zdravstvenih opozoril na embalaži alkoholnih pijač lahko predstavljala pomemben korak pri ozaveščanju, ki bi lahko imel dolgoročen vpliv na družbeno razumevanje škode zaradi rabe alkohola, saj so z dokazi podprta opozorilna sporočila glede tveganj, povezanih s pitjem alkoholnih pijač učinkovita in ciljno usmerjena strategija za povečanje ozaveščenosti potrošnikov o tveganjih za zdravje.

Skrb za zdravje mora biti nad finančnimi interesi industrije

Potrošniške organizacije opozarjajo, da države ne smejo popustiti pred interesi alkoholne industrije, ki se je na številne predloge iz okolja odzvala s predlogom, da bi bila energijska in hranilna vrednost označena izven embalaže, na primer s QR kodo. Če bi jo potrošnik poskeniral, bi prišel do podatkov na spletni strani proizvajalca, kar bi zanje predstavljal še dodatni način za oglaševanje alkoholnih izdelkov.

Prepričani smo, da je ključnega pomena, da so podatki o hranilni vrednosti in seznam sestavin za potrošnika na voljo na označbah alkoholnih izdelkov in v skladu z zakonodajo, kot že velja za vsa druga živila in pijače. Gre za pravico potrošnika do celovite informacije o izdelku, katerega kupuje.

Program sofinancira:

logo2

 

 

 

 

 

 

Programe izvajajo:

logo1