Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, ob Svetovnem dnevu okolja organizira okroglo mizo z naslovom: Izzivi trajnostne prehranske verige in vloga opraševalcev. Okrogla miza bo potekala na sedežu UP Fakultete za management, 2. junija 2022 ob 17.00 uri.

Svetovni program Združenih narodov za hrano (WFP) opozarja, da bi lahko ruski napad na Ukrajino ogrozil svetovne zaloge hrane. Pri tem jih posebej skrbijo države Bližnjega vzhoda in Azije, saj so te v največji meri odvisne od preskrbe z osnovnimi žiti, ki najrevnejšemu prebivalstvu zagotavljajo večino prehrane. Po teh ocenah lahko sklepamo, da pomanjkanje hrane, kot morebitna posledica vojne v Ukrajni, ne grozi Evropi. Vendar pa je to le ena plat medalje. Druga plat medalje pa je, da se zaradi klimatskih sprememb pomembno spreminjajo pogoji kmetovanja in da v Evropi zaradi neustreznega poseganja v naravo grozi izumrtje četrtini čmrljev in da obenem upadajo tudi druge populacije žuželk. V Sloveniji so še posebej ogrožene čebele. Ob dejstvu, da 75% najpomembnejših kmetijskih rastlin morajo oprašiti žuželke, se lahko vprašamo kakšna je resnična prihodnost oskrbe s hrano v Evropi. 

Udeleženci okrogle mize bodo:

  • prof. dr. Klemen Kavčič, predavatelj na UP FM;
  • prof. dr. Štefan Bojnec, redni profesor za ekonomijo in predstojnik katedre za ekonomijo na UP FM;
  • dr. Trajče Nikoloski, strokovnjak na področju vrtnarstva in čebelarstva;
  • prof. dr. Roberto Biloslavo, programski direktor programa Management trajnostnega razvoja (moderator).

 

Več:

https://www.fm-kp.si/dogodki/Okrogla_miza_izzivi_trajnostne_prehranske_verige_in_vloge_oprasevalcev_jun_2022