Slovenija sodi med države, ki imajo visoko povprečno porabo alkohola na prebivalca. Pitje alkohola je pogosto sestavni del druženj, kjer je celo zaželeno ali se ga spodbuja. Razlogi za pitje alkohola so mnogi: nekateri pijejo, da se sprostijo, nekateri, da pozabijo na težave, drugi z alkoholom blažijo tesnobo ali stisko, … Pitje alkohola lahko privede do posledic, ki prizadenejo tako posameznika, ki pije, kakor tudi njegove bližnje in širšo družbo. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ugotovili, da je imel vsak peti prebivalec Slovenije, star 15–64 let, v zadnjem letu vsaj eno negativno izkušnjo zaradi pitja nekoga drugega, bodisi je bil deležen verbalnega, fizičnega ali psihičnega nasilja, je bil sopotnik voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, ali pa je ob pitju nekoga drugega doživljal občutke ogroženosti ali sramu.

Kako vedeti, ali pijemo preveč in kako postopati ko nas skrbi, da preveč pije oseba, ki nam je blizu? O zdravem ali varnem pitju alkohola ne moremo govoriti, govorimo lahko le o pitju z manj ali več tveganja za posameznika in druge. Načeloma velja, da več, kot popijemo ob eni ali več priložnostih, večjemu tveganju izpostavljamo sebe, svojo družino in druge.

Če ste v skrbeh zaradi pitja bližnje osebe, se z njo pogovorite. Tak pogovor je zahteven in je za svojce in bližnje pogosto vir stresa in stiske, še posebej zato, ker imajo osebe, ki pijejo preveč, praviloma močno obrambno držo. Mnogim pomaga, da pred pogovorom poiščejo nasvet strokovnjaka ter skupaj poiščejo načine, kako pristopiti k osebi, kako se z njo pogovoriti in tudi kako razbremeniti sebe. Oseba, ki ima težave zaradi pitja alkohola, pri sebi namreč težje prepoznava resnost svojih težav. Prepričana je, da ni tako hudo, zaradi tega svojih težav ne more uvideti. Ne počutite se krive ali odgovorne, če oseba ne želi spremeniti svojega načina pitja. Vaša naloga ni, da boste težave v celoti rešili, lahko pa osebi pomembno pomagate tako, da jo spodbujate k iskanju pomoči.

Več o tem, kako zmanjšati pitje alkohola ter kako pristopiti k osebi, za katero vas skrbi, da pije preveč, lahko preberete v Smernicah za psihološko prvo pomoč v primeru tveganega ali škodljivega pitja alkohola. Psihološka prva pomoč je pomoč, ki jo nudimo osebi, ki je v stiski ali ima težave v duševnem zdravju, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši.

Po pomoč in pogovor pa se lahko obrnete tudi na različne strokovnjake v zdravstvenih domovih (znotraj njih v centrih za krepitev zdravja oz. zdravstveno vzgojnih centrih, centrih za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov), centrih in oddelkih za zdravljenje odvisnosti od alkohola v psihiatričnih bolnišnicah, v centrih za socialno delo ter v različnih nevladnih organizacijah s tega področja. Viri pomoči s kontaktnimi podatki za posamezne regije so dostopni na: infomosa.si in sopa.si.

Spletni svetovalec SOPA - Trenutki zase

Pri projektu SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do alkohola so, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, razvili spletno orodje, virtualnega svetovalca, s katerim se lahko pogovorite o vašem  odnosu do pitja alkohola. Pogovor z virtualnim svetovalcem poteka povsem anonimno.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru tveganega ali škodljivega pitja alkohola, Raziskava ATADD- Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah in SOPA –Skupaj za odgovoren odnos do alkohola.