Jajca so pomemben vir beljakovin, vsebujejo pa tudi vitamine in minerale.

Jajca (lupina in/ali vsebina) so lahko onesnažena z zdravju škodljivimi mikroorganizmi (npr. salmonelami), zato z vsakim jajcem ravnamo tako, kot da je z njimi onesnaženo.

Pravilno označevanje in higiensko ravnanje z jajci zagotavljata njihovo kakovost in varnost.

Shranjevanje jajc

 • Pri shranjevanju se izogibamo naglim temperaturnim spremembam, ker to povzroča površinsko rosenje jajc. V takšnih pogojih se pospeši rast mikroorganizmov na zunanji strani lupine in poveča možnost za njihov vdor v notranjost jajca skozi pore lupine.
 • Kadar kupimo jajca, ki so bila shranjena v hladilniku, jih do doma odnesemo v izolirni vrečki ali hladilni torbi.
 • Doma jajca shranjujemo v hladilniku, na temperaturi in do roka uporabe, kot je označeno na označbi. Kakovost jajc, ki so shranjena pri sobni temperaturi, se v enem dnevu poslabša bolj kot pri jajcih, ki so shranjena 7 dni v hladilniku.
  Jajca hranimo v originalni embalaži. S tem:
  • Zmanjšujemo izgubo mase jajc zaradi izhlapevanja vode, plinov;
  • Preprečimo, da bi se jajca navzela tujih vonjev;
  • Se izognemo navzkrižnemu onesnaženju drugih živil z zdravju škodljivimi mikroorganizmi zaradi onesnaženja delovnih površin, opreme, pribora itd. pri prenosu jajc v drugo embalažo.
 • Jajca morajo biti v embalaži pravilno postavljena, in sicer z ožjim delom navzdol.
 • Hranimo jih ločeno od ostalih živil.
 • Kakovost in varnost jajc se z vsakim dnem shranjevanja zmanjšuje, zato jih porabimo čim prej in sproti kupujmo sveža.


Rokovanje z jajci

 • Jajca morajo biti nepoškodovana in brez vidne umazanije.
 • Poškodovana jajca predstavljajo tveganje za zdravje, zato jih zavržemo.
 • Zavržemo tudi umazana jajca. Umazanih jajc ne smemo prati. Lupina je namreč porozna, zato obstaja možnost onesnaženja vsebine jajca.
 • Da preprečimo navzkrižno onesnaženje živil:
  • Izogibamo se odlaganju jajc in/ali embalaže za jajca na čiste delovne površine;
  • Pri trenju jajc pazimo, da se s prsti ne dotikamo notranjosti lupine jajca oziroma jajčne vsebine;
  • Pri ločevanju rumenjaka od beljaka (tudi s kuhinjskim pripomočkom) pazimo, da vsebine jajca ne onesnažimo z zunanjo površino lupine;
  • Če v strta jajca oziroma jajčno mešanico pade košček lupine, ga odstranimo s čistim priborom;
  • Pazimo, da se vsebina jajc ne cedi po delovnih površinah;
  • Jajčno lupino takoj odvržemo v koš za odpadke (organske odpadke);
  • Ves pribor, posodo in delovne površine, ki so bile v stiku z jajci oziroma embalažo za jajca, je treba temeljito očistiti;
  • Prazno embalažo takoj zavržemo in je ponovno ne uporabljamo;
  • Po rokovanju z jajci in/ali embalažo za jajca si temeljito umijemo roke.


Uporaba jajc

 • Odsvetujemo uživanje surovih jajc, kakor tudi živil, ki vsebujejo surova jajca (doma pripravljena majoneza, sladoled, kreme …).
 • Prav tako odsvetujemo uživanje naslednjih oblik priprave jajc - mehko kuhano jajce, jajce na oko, rahlo zakrknjeno jajce oziroma katerokoli drugo obliko priprave jajc, pri kateri ostaja vsebina jajca povsem ali delno tekoča.
 • Varna so le zadostno toplotno obdelana jajca oziroma jedi iz jajc - jajce kuhamo toliko časa, da se strdi tudi rumenjak (trdo kuhano jajce) oziroma središčna temperatura živila naj bo nad 70°C.
 • Jajca in jedi iz jajc so hitro pokvarljiva živila, zato jih porabimo čim prej po pripravi.
 • Gotove jedi iz jajc shranjujemo do zaužitja pri naslednjih priporočenih temperaturah shranjevanja. Tople jedi iz jajc shranjujemo pri temperaturi nad 63°C, hladne jedi v hladilniku pri temperaturi pod 4°C.

Viri in dodatna literatura

 • Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Tips to Reduce Your Risk of Salmonella from Eggs. Pridobljeno 7.2.1011 s spletne strani:http://www.cdc.gov/Features/SalmonellaEggs/
 • U.S. Food and Drug Administration. FDA. Playing it Safe with Eggs. Pridobljeno 7.2.2011 s spletne strani: http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm077342.htm
 • British Lion Eggs. Egg Safety. Pridobljeno s spletne strani 7.2.2011:http://www.lioneggs.co.uk/page/eggsafety
 • P. Pollak, D. Mehikić, N. Klun, N. Dekleva: Smernice dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu, Ljubljana: Turistična gostinska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, 2010;
 • T. Pajk Žontar. Zveza potrošnikov Slovenije. Kako sveža so jajca, ki jih kupujemo? VIP št. 11-12/2008.