V okviru projekta »Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira!«, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, si prizadevajo, da bi prodajni avtomati služili ohranjanju zdravja njihovih uporabnikov.

Fakultete, zdravstvene in socialnovarstvene ustanove bi morale predstavljati zgled pri ponudbi hrane v prodajnih avtomatih. Ponudba v njih bi morala biti prijazna do zdravja njihovih uporabnikov. Dosedanji tržni pregledi ponudbe pa so pokazali, da so avtomati v teh ustanovah v večini napolnjeni s prigrizki in pijačami z nizko hranilno in visoko energijsko vrednostjo, medtem ko so zdrave izbire le redko prisotne. V okviru projekta so se zato oblikovala Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov. Glede na priporočila naj bi 80 % ponudbe v avtomatu predstavljala prehransko ustreznejša živila. Priporočila so namenjena implementaciji razpisnih pogojev za izbiro ponudnika prodajnih avtomatov na fakultetah, v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah.

Rezultati raziskave, v okviru katere so na treh fakultetah in v treh zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah postavili pilotne prodajne avtomate s ponudbo, ki je bila skladna s Priporočili, potrjujejo, da ponudba vpliva na izbiro. Ob povečanju deleža bolj zdravih izbir se je namreč povečala tudi njihova prodaja. Vendar spreminjanje prehranjevalnih navad ljudi je dolgotrajen proces. Na to kaže tudi dejstvo, da je bilo na večini ustanov ob postavitvi pilotnih avtomatov, kljub porastu nakupov bolj zdravih izbir, mogoče zaznati nekolikšen upad celokupne prodaje. Ponudniki prodajnih avtomatov pa opozarjajo, da se živila z bolj ugodnim prehranskim profilom slabše prodajajo in da pogosteje pristanejo med odpadki.

Nakupne navade potrošnikov ne moremo spremenijo čez noč. Spreminjanje prehranskih navad ljudi pa je dolgotrajen proces, ki zahteva medsebojno sodelovanje različnih deležnikov. Vendar je treba vztrajati, saj oblikovanje okolja, v katerem je zdrava in uravnotežena izbira preprosta, pomembno vpliva na ohranjanje zdravja naše družbe. Z različnimi ukrepi, kot je informiranje o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane ter postopno povečevanje ponudbe bolj zdravih živil v prodajnih avtomatih, bomo s časoma oblikovali okolje, v katerem bo zdrava in uravnotežena izbira preprosta.

Več informacij na povezavi