Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Ljubljana v zvezi z izjemno aktualnimi tematikami organizira Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«, ki bo potekal v četrtek, 23. maja 2019 na OE ZRSŠ Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana.

Celodnevni program posveta bo obsegal pregled izboljševanja kakovosti šolske prehrane iz različnih vidikov. Vsebinsko bodo na posvetu obravnavane naslednje izredno aktualne tematike: nadzor in varnost hrane v šolskih kuhinjah, novosti na področju javnega naročanja hrane in živil, analiza kakovosti šolskih obrokov, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov, medicinsko indicirane diete, predstavitev sodobnih orodij, ki so v pomoč pri organizaciji prehrane, predstavitev izsledkov raziskav prehranskih navad otrok in mladostnikov, ekonomski vidik šolske prehrane in drugo.

Dodatne informacije o programu in prijavi na dogodek so razpoložljive na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.