Nacionalni inštitut za javno zdravje je pričel z izdajanjem revije Javno zdravje, ki obravnava široko področje javnega zdravja. Njen namen je krepitev in povezovanje znanosti ter stroke na področju javnega zdravja. Avtorji revije želijo ustvariti platformo za izmenjavo znanstvenih spoznanj, strokovnih izkušenj in mnenj o pomembnih temah na področju javnega zdravja. Vsebine, predstavljene v reviji, so namenjene raziskovalcem, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, snovalcem politik na različnih upravnih nivojih ter upravljavcem projektov, ki zadevajo zdravje prebivalstva. Uredništvo revije je predano ustvarjanju kakovostne publikacije z namenom krepitve znanosti in stroke ter povezovanje le-te na interdisciplinarnem področju javnega zdravja v Sloveniji kakor tudi širše.

Spletno različico revije in vse dodatne informacije najdete na sledeči povezavi.