Tako podhranjenost, kot debelost v otroških in najstniških letih sta povezani z zdravstvenimi težavami v kasnejših življenjskih obdobjih. Podhranjenost v otroški dobi vodi v večjo dovzetnost za nalezljive bolezni in pri dekletih tudi v zaplete v času nosečnosti, medtem ko prekomerna telesna masa v otroštvu povečuje možnosti za zgodnejši pojav kroničnih bolezni, kot je na primer diabetes tipa 2.

Mednarodna skupina raziskovalcev, v katero so bili vključeni tudi slovenski raziskovalci ekipe SLOfit z ljubljanske fakultete za šport, je nedavno objavila izsledke največje doslej izvedene epidemiološke raziskave na temo podhranjenosti in debelosti pri otrocih, v katero je bilo vključenih 130 milijonov otrok in mladostnikov (starih 5-19 let) iz 200 držav. Raziskovalci so za vsakega udeleženca raziskave izračunali indeks telesne mase, nato pa med seboj primerjali rezultate različnih držav ter spremembe v deležu predebelih otrok med leti 1975 in 2016.

Rezultati so pokazali, da se debelost med otroki v svetovnem merilu še zmeraj povečuje, najhitreje v vzhodni, južni in jugovzhodni Aziji. Delež debelih otrok in mladostnikov se je v zadnjih 40ih letih povečal kar za desetkrat in zdaj znaša 6% med dekleti in 8% med dečki. Po drugi strani se je odstotek otrok s prekomerno telesno maso v razvitih državah nekoliko ustalil, čeprav strokovnjaki svarijo, da je ta še zmeraj mnogo previsok, da bi lahko govorili o drastičnem izboljšanju stanja.

V Sloveniji se je stanja prav tako nekoliko izboljšalo, čeprav se po prekomerni telesni masi še zmeraj uvrščamo v zgornjo polovico držav. Med fanti odstotek predebelih mladostnikov znaša 10,6%, delež tistih s prekomerno telesno maso pa kar 30,9%. Pri dekletih je stanje nekoliko boljše, a še vedno alarmantno: predebelih je 7,4% deklet, tistih s povišano telesno maso pa je 23,2%, kar pomeni, da ima previsoko telesno mase še zmeraj vsako tretje dekle med 5. in 19. letom.

 

Zavedati se moramo, da smo za zdravje svojih otrok odgovorni predvsem starši in da lahko samo s pravilno prehrano in dovolj gibanja poskrbimo, da bodo naši otroci zdravi.

 

Vir:

  • NCD Risk Factor Collaboration. (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128· 9 million children, adolescents, and adults. The Lancet. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617321293