Vlada je na podlagi Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, potrjenega leta 2015, minuli konec tedna sprejela akcijski program, ki opredeljuje aktivnosti v letošnjem in prihodnjem letu. Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranjevalne in gablne navade prebivalcev vseh starosti.

Strateški cilji nacionalnega programa so:

  • povečati delež dojenih otrok;
  • povečati delež prebivalcev, ki vsakodnevno zajtrkujejo;
  • povečati delež prebivalcev, ki so telesno dejavni;
  • spodbuditi uživanje sadja in zelenjave;
  • zmanjšati delež prebivalcev s prekomerno telesno maso;
  • zmanjšati delež delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših prebivalcev ter bolnikov;
  • zmanjšati vnos soli, nasičenih maščob in sladkorja;
  • zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.

Akcijski načrt se povezuje z že sprejetimi usmeritvami in ukrepi drugih resorjev za doseganje sinergij, kot so na primer usmeritve kmetijske politike, naravnane k povečani lokalni trajnostni oskrbi in zagotavljanju samopreskrbe, usmeritve nacionalnega programa športa, strategije slovenskega turizma za zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo, usmeritve socialne politike za socialno aktivacijo in zmanjševanje tveganja revščine, usmeritve v trajnostni razvoj in mobilnost.

 Celoten akcijski načrt si lahko preberete na naslednji povezavi