Raziskovalci Zdravstvene fakultete na Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto februarja letos v reviji British Food Journal objavili izsledke raziskave o kakovosti mleka v slovenskih mlekomatih. Namen študije, ki je bila izvedena v maju, juniju in septembru 2012 je bil oceniti higiensko-tehnično ustreznost nekaterih mlekomatov, ki so v lasti različnih proizvajalcev mleka v Ljubljanski regiji. Preverjali so tudi mikrobiološko kakovost samega mleka in polnilnih šob ob vzorčenju, kot tudi možno prisotnost ostankov detergentov in razkužil v pralnih raztopinah mlekomatov. V treh različnih sezonah so na 17 mlekomatih odvzeli skupno 51 vzorcev mleka, brisov notranje površine polnilnih šob in vzorcev izpiralne tekočine.

Higiensko-tehnični pogoji opazovanih mlekomatov so bili v nekaterih primerih neustrezni do te mere, da bi lahko vplivali na varnost surovega mleka, ki ga potrošniki nabavljajo pri njih. Polnilne šobe niso bile ustrezno očiščene v 11 % primerih, prisotnost detergentov in razkužil v izpiralnih tekočinah šob pa smo ugotovili pri več kot eni tretjini vzorcev. Pri le polovici mlekomatov je bila navedena prava temperatura hlajenja mleka, zaradi nedelujočih zaslonov ali zaradi neustrezne temperature na zaslonu, ki ni bila v skladu z izvedeno meritvijo (z umerjenim termometrom).

V vzorcih sicer ni bila ugotovljena prisotnost patogenih mikroorganizmov, vendar je kljub temu pomembno, da pristojne službe izvajajo redni nadzor mlekomatov. Proizvajalci mleka in lastniki mlekomatov se morajo zavedati odgovornosti, saj je surovo mleko uvrščeno med rizična živila. Potrošniki morajo biti seznanjeni z možnimi tveganji ob uživanju surovega mleka, kar posebej velja za rizične skupine. Pomembno je, da upoštevajo priporočila glede zagotavljanja varnostnih živil - tako glede roka uporabnosti kot tudi priprave le-tega pred zaužitjem (obvezno prekuhavanje).

Vir