Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko prehransko društvo prirejata 15. junija 2017 tradicionalno strokovno izobraževanje Bitenčevi živilski dnevi z naslovom "Aditivi v živilih– Prednosti in tveganja".

Dogodek bo potekal v sklopu prireditev ob 70-letnici Biotehniške fakultete. V okviru 29. Bitenčevih živilskih dnevov bodo strokovnjaki različnih področij predstavili teme povezane s pridobivanjem in uporabo aditivov v živilih.

Izpostavljeno bo področje regulative in metodologija ocenjevanja tveganj povezanih z aditivi ter predstavljena analiza vplivov izbranih aditivov na prehrano in zdravje.

Več informacij o dogodku najdete na naslednji spletni strani