Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju bo 22. septembra 2017 organizirala enodnevno znanstveno in strokovno mednarodno konferenco z naslovom »Zdravje delovno aktivne populacije«. Konferenca želi opozoriti na zdravstvene probleme delovno aktivne populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo nit konference bodo predstavljali aktualni problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja. Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem zdravja in z njim povezanih strok.

Dogodek bo potekal v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož.

Več informacij o konferenci in podroben program najdete na naslednji povezavi