Ekipa ameriških strokovnjakov je pretekli mesec v ugledni medicinski znanstveni reviji Jama Internal Medicine objavila rezultate raziskave, v kateri so primerjali učinke živalskih in rastlinskih beljakovin v prehrani in njihov vpliv na umrljivost. Študija je zajela več kot 130 000 posameznikov, zaposlenih v zdravstvu, s povprečno starostjo 49 let, pri katerih so s pomočjo vprašalnikov ugotavljali prehranski vnos živalskih in rastlinskih beljakovin. Udeležence raziskave so spremljali kar 32 let, pri čemer so le-ti vprašalnike izpolnjevali vsaka 4 leta.

Rezultati so pokazali, da je povprečen udeleženec z živalskimi beljakovinami pokril 14%, z rastlinskimi pa 4% dnevnega energijskega vnosa. Posamezniki, ki so zaužili največji delež beljakovin živalskega izvora (22%), so imeli v primerjavi z ostalimi udeleženci nekoliko večjo možnost, da bodo zboleli za srčno-žilnimi boleznimi. Večji delež zaužitih živalskih beljakovin je bil povezan tudi s pogostejšim uživanjem nasičenih maščob ter manjšim uživanjem sadja in zelenjave, posledično pa tudi z višjo telesno težo. Splošna umrljivost je bila precej večja predvsem pri ljudeh, ki so pogosto uživali rdeče in procesirano meso, medtem ko za ribe in perutnino podobnih vzporednic niso mogli potegniti. Nasprotno so zmanjšano umrljivost zaznali pri ljudeh, ki so beljakovine živalskega izvora, predvsem pa rdeče meso, nadomeščali z rastlinskimi beljakovinami. Glavni vir rastlinskih beljakovin so pri udeležencih predstavljale stročnice, žita in oreški.

Zgoraj omenjene razlike so bile še očitnejše pri ljudeh, ki so bili povrženi vsaj še enemu izmed dejavnikov tveganja za zgodnejšo umrljivost (debelost, telesna neaktivnost, kajenje in pitje alkohola). Pri omenjenih skupinah sta imela vključevanje večjega deleža rastlinskih beljakovin ter zmanjšana poraba rdečega mesa in procesiranih mesnih izdelkov največji vpliv na znižano umrljivost.

Pregled prehranskih vprašalnikov skozi daljše časovno obdobje je pokazal, da je v zadnjih letih delež živalskih beljakovin v prehrani sicer upadel, a je uživanje mesa v razvitem svetu še vedno prepogosto. Raziskava je zaključila, da lahko zamenjava že majhnega deleža živalskih beljakovin z rastlinskimi občutno zmanjša tveganje za umrljivost in ima najverjetneje še veliko drugih pozitivnih vplivov na zdravje posameznika.

 

Viri in dodatna literatura