Rezultati raziskave

Na sestavo zrn in kalčkov pšenice ter tatarske ajde pomembno vpliva mineralna sestava vode, ki se uporablja za zalivanje rastlin

Za optimalo rast in razvoj človek potrebuje vrsto mineralov, ki si jih najlažje zagotovi z uživanjem raznovrstne prehrane. Pri oskrbi z minerali imajo največji prispevek rastline oz. njihovi užitni deli, zato je poznavanje njihove mineralne sestave in načinov, s katerimi lahko povečamo koncentracije mineralov v rastlinskih tkivih, izjemno pomembno. Na mineralno sestavo rastlin pomembno vplivajo okoljski dejavniki (predvsem prisotnost mineralov v substratu, v katerem rastline rastejo), pa tudi procesi v rastlinah samih - predvsem razlike v načinu črpanja mineralov iz tal in v kopičenju mineralov v rastlinskih tkivih. Raziskovanja tega problema na primeru pšenice in tatarske ajde se je lotila mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom doc. dr. Paule Pongrac iz škotskega The James Hutton Institute (Dundee, Velika Britanija), v raziskavi pa so sodelovali tudi raziskovalci iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kemijskega inštituta, Instituta Jožef Stefan in Gozdarskega Inštituta Slovenije.

Raziskovalce je zanimala mineralna sestava zrna in kalčkov pšenice in tatarske ajde. Z namenom, da bi povečali koncentracije mineralov v kalčkih so jih gojili tudi v mineralni vodi (Radenska Classic). Ugotovili so, da ima zrno tatarske ajde večje koncentracije magnezija, fosforja, kalija, kalcija, bakra, cinka in molibdena, vendar manjše koncentracije natrija, klora in mangana kot zrno pšenice. Mineralna sestava kalčkov, ki so jih gojili v vodovodni vodi se je prav tako razlikovala med tatarsko ajdo in pšenico. Kalčki tatarske ajde so imeli večje koncetracije magnezija, fosforja, kalcija, železa, niklja in bakra vendar manjše koncentracije žvepla, klora, kalija in mangana. Ko so kalčke gojili v mineralni vodi, se je povečala koncentracija natrija, magnezija in kalija v obeh vrstah, hkrati pa je prišlo do zmanjšanja koncentracije kalcija in cinka.

Opažene razlike v mineralni sestavi zrn in kalčkov tatarske ajde in pšenice nakazujejo na pomemben vpliv rastlinskih vrst na mineralno sestavo njihovih užitnih delov. Predvsem koncentracije magnezija so bile vedno večje v zrnju in kalčkih tatarske ajde, medtem ko so bile koncentracije mangana večje v zrnju in kalčkih pšenice. Rezultati torej potrjujejo tezo, da je za zagotovitev zadostnih količin mineralov najustreznejša pestra prehrana, ki vključuje živila različnih rastlinskih vrst. Z uporabo mineralne vode je bilo mogoče le do določene mere izboljšati mineralno sestavo kalčkov, ni pa mogoče zagotoviti povečanja koncentracije vseh mineralnih elementov hkrati. Raziskava je sicer pokazala, da je načrtna uporaba vode s povečano koncentracijo enega ali dveh mineralov pri vzgoji kalčkov potencialno zanimiv način za vzgojo z minerali obogatenih kalčkov.

Raziskovalci so rezultate raziskave objavili v obliki znanstvenega članka v reviji Journal of Cereal Science.

Dodatni viri in literatura: