Eno leto po sprejetju Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in ob svetovnem dnevu hrane bo v Kongresnem centru Brdo (Brdu pri Kranju) 17. oktobra 2016 potekala 1. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti z mednarodno udeležbo. Na konferenci bodo sodelovali ministrici Milojka Kolar Celarc, Maja Makovec Brenčič in minister Dejan Židan ter predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske komisije, domači in tuji strokovnjaki, predstavniki nevladnega in zasebnega sektorja, lokalnih skupnosti – vsi, ki prispevajo k ustvarjanju pogojev za več zdravja ter gospodarski in socialni razvoj države.

Konferenca je posvečena izzivom na področju prehrane in telesne dejavnosti v Sloveniji in Evropi, obravnavani bodo primeri dobrih praks doma in v tujini, v okviru tematskih delavnic pa bodo začrtane smeri skupnega in usklajenega delovanja v prihodnje. Hkrati bo potekala tudi Tržnico zdravja ter predstavitev dobrot mladih kuharjev Vesele kuhinje.