Na letošnji, že 13. nacionalni konferenci o sladkorni bolezni izpostavljamo, kako je za čimbolj normalno življenje osebe s sladkorno boleznijo pomembno, da ima na voljo verodostojne, razumljive informacije, ter da ga podpiramo pri razvoju veščin, s katerimi življenje s sladkorno boleznijo teče čimbolj gladko. Svetovni dan sladkorne bolezni ponuja priložnost za ozaveščanje o sladkorni bolezni kot globalnem javnem zdravstvenem problemu in o tem, kaj je treba storiti, za boljše preprečevanje, diagnosticiranje in obvladovanje bolezni.

Obrat od poimenovanja “bolnika” s sladkorno boleznijo v “osebo” s sladkorno boleznijo  ponazarja, da je sladkorna  bolezen le ena od značilnosti tega posameznika, ki pa je še zdaleč ne opredeljuje v celoti.   Zdravstvena pismenost recimo je pojem, ki zajema tako znanje, motivacijo in kompetence posameznikov za dostopanje do zdravstvenih informacij,  njihovo razumevanje, presojo in uporabo za vsakodnevne  odločitve, povezane s krepitvijo zdravja, preprečevanjem  bolezni in zdravstveno oskrbo. Seveda pa je pomembna  odgovornost tudi na nivoju zdravstvenih organizacij, da to omogočajo.

Ključni del nacionalne konference pa so predstavitve treh  edukacijskih programov, ki so na voljo po celotni  Sloveniji. Namenjeni so osebam z zvišan krvnim  sladkorjem, ki pa še ne zadošča kriterijem za  sladkorno bolezen, ter osebam s sladkorno  boleznijo tipa 2. Predstavljeni bodo predvsem  pristopi in zanimivi pripomočki, ki jih  uporabljamo za zanimive načine prenosa znanja in  veščin, vključno s skupinsko dinamiko. Predstavljena  bo tudi poenotena pot oskrbe nosečnice s  sladkorno boleznijo, saj tudi njihovo število iz leta v  leto strmo narašča.

Za zaključek pa se bomo  ponovno vrnili na tiste značilnosti ne le posameznika, temveč tudi življenjske okoliščine, ki posameznike naredijo  posebej ranljive v zvezi z njihovim zdravjem. Ti namreč nosijo  največje breme sladkorne bolezni.

Ključna sporočila  konference:

  • število oseb z na novo odkrito  sladkorno boleznijo se je v  letu 2021 in 2022 izjemno  povečalo, kar opažajo tudi v drugih  državah
  • med glavnimi vzroki za  hospitalizacijo so pogoste  bolezni srca in žilja
  • osebe s še nediagnosticirano sladkorno boleznijo  tipa 2 so starejše od 55 let in  imajo indeks telesne mase v območju  debelosti

13. Nacionalna konferenca o sladkorni bolezni bo potekala v torek in sredo, 15. novembra 2022, v Ljubljani in jo bo možno spremljati tudi preko spleta. Program konference je dostopen na naslednji povezavi.

Več informacij in dodatnega gradiva najdeš tukaj.