Na sejmu AGRA je bil 24. avgusta 2022 podpisan Memorandum o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov. S podpisom memoranduma o sodelovanju so podpisniki izrazili skupni interes za širjenje ponudbe polnozrnatih izdelkov in za krepitev informiranja ter ozaveščanja potrošnikov o pomenu uživanja polnozrnatih izdelkov. Skupni cilj je s sodelovanjem doprinesti k spremembam prehranjevalnih navad slovenskih potrošnikov.

Polnozrnata živila namreč vsebujejo veliko pomembnih hranilnih snovi, zato je njihovo uživanje posebej priporočljivo. V polnozrnatih žitih, ki so ključna sestavina te skupine živil, se večina za zdravje pomembnih sestavin nahaja v kalčkih in otrobih, ki jih pri proizvodnji rafiniranih žit, kot je bela moka, običajno odstranimo. Zamenjava belih (rafiniranih) žit s polnozrnatami, v živilih poveča vsebnost prehranskih vlaknin, mikrohranil in mnogih drugih bioaktivnih spojin. Opazovalne študije ob dnevnem uživanju polnozrnatih izdelkov kažejo na varovalne učinke pred srčno-žilnimi boleznimi, diabetesom in rakom ter pomaga pri uravnavanju telesne teže. Več o polnozrntatih žitih lahko preberete na povezavi.

Memorandum so podpisali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za zdravje, poleg tega pa še predstavniki zasebnih in javnih inštitucij, in sicer Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, podjetje Don Don d.o.o., Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, podjetje Hlebček d.o.o., Inštitut za nutricionistiko, Izobraževalni center Piramida Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije, podjetje Mlinarjev sin d.o.o. in podjetje Mlinotest d.d., Nacionalni inštitut za javno zdravje ter podjetje Pekarna Pečjak d.o.o. Sopodpisnik memoranduma je tudi GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki je dala pobudo za memorandum.

Memorandum je v imenu Ministrstva za zdravje podpisala dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za varovanje zdravja, ki je v svojem zaključnem sporočilu poudarila pomen sodelovanja številnih deležnikov pri spodbujanju zdravega prehranjevanja in dodaja: »Z današnjim podpisom memoranduma smo naredili velik korak, čaka pa nas zahtevno in naporno delo, zlasti zaradi nastale težje ekonomske situacije posameznikov, kot tudi celotne države. Boljše zdravje ni odvisno zgolj od navad gibanja in prehranjevalnih navad posameznika, pač pa tudi od razpoložljivosti in dostopnosti živil, z ugodno prehransko sestavo. Predvsem si želimo, da bodo polnozrnati izdelki cenovno dostopni za vse prebivalce, tudi  tiste z nižjim ekonomskim statusom.«.

Spodbujanje širjenja ponudbe polnozrnatih izdelkov je del projekta WholEUGrain, ki poteka v sodelovanju s projektnimi partnerji iz štirih držav (Bosna in Hercegovina, Danska, Romunija in Slovenija) in je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru 3. Zdravstvenega programa. Njegov glavni namen je prenesti primer dobre prakse Danske za vzpostavitev partnerstva za polnozrnate izdelke na držav partneric.

Po besedah dr. Tatjane Zagorc, direktorice GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij smo priča pomembnemu mejniku za Slovenijo: »Postavljeni so temelji sodelovanja za prihodnje, ko bomo skupaj s partnerji dogovorili aktivnosti promocije in razvoja novih polnozrnatih izdelkov. S tem bomo prispevali k še večji ponudbi tovrstnih izdelkov na trgu, po drugi strani pa svoj fokus namenili tudi informiranju slovenskega potrošnika. Trendi povpraševanja po hrani se spreminjajo, na trgu je vse več polnozrnatih izdelkov.«