Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko prehransko društvo organizirata tradicionalno 31. strokovno izobraževanje Bitenčevi živilski dnevi z naslovom »Živila, hranila in prehrana prihodnosti«. Ugledni strokovnjaki bodo 15. junija 2022 predstavili zanimiva in aktualna področja živilstva in prehrane. »Na 31. izobraževanju BŽD bomo obravnavali vpliv klimatskih sprememb na proizvodnjo hrane, pomen sodobnih tehnologij v proizvodnji hrane ter hranila, ki lahko pomembno vplivajo na naše zdravje, pa jih pogosto prezremo ali šele spoznavamo njihov pomen. V sekciji Prehrana prihodnosti se bomo osredotočili na tradicionalne in aktualne načine prehranjevanja, vpliv prehrane na zdravje možganov, telesno dejavnost ter duševno zdravje.«

31. Bitenčevi živilski dnevi 2022 z naslovom »Živila, hranila in prehrana prihodnosti« bodo potekali 15. junija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, v dvorani Janeza Hribarja (Jamnikarjeva 101, Ljubljana).

Program 31. Bitenčevih živilskih dnevov 2022 z naslovom »Živila, hranila in prehrana prihodnosti«

PLENARNA PREDAVANJA

Dr.  Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta: Prehrana v luči klimatskih sprememb, vabljeno predavanje

Dr. Elazar Fallik, Volcani center, Bet Dagan, Izrael: Trendi v kmetijstvu in skladiščenju – primer Izrael, vabljeno predavanje

Sekcija 1: ŽIVILA

Dr. Rusjan in dr. Košmerl, Biotehniška fakulteta: Kvarljivci kakovosti grozdja in vina v novih podnebnih razmerah

Dr. Rusjan, Biotehniška fakulteta: Namizno grozdje v prehrani

Dr. Demšar in sod., Biotehniška fakulteta: Meso in mesni nadomestki

Dr. Levaj in sod., dr. Vidrih in sod., Univerza v Zagrebu, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Biotehniška fakulteta: Obsevanje sadja in zelenjave za doseganje mikrobiološke stabilnosti in povečanje prehranske vrednosti

Dr. Poklar in sod., Biotehniška fakulteta: Pridobivanje in zaščita funkcionalnih sestavin in funkcionalnih materialov iz živilskih stranskih proizvodov in neužitnih delov odpadne hrane

Dr. Vrabič Brodnjak Naravoslovnotehniška fakulteta: Embalažni materiali ekološkega izvora   

Sekcija 2: HRANILA

Dr. Požrl in sod., Biotehniška fakulteta: Kaljenje: starodavna metoda s svetlo prihodnostjo v biološki transformaciji hranil

Dr. Ferreira-Dias in sod., University of Lisbon: Structured lipids as healthy fats for the future

Dr. Cigić in sod., Biotehniška fakulteta: Viri in vpliv biogenih aminov na zdravje

Dr. Bertoncelj in sod., Biotehniška fakulteta: Prehranska vlaknina v živilih in prehrani prihodnosti

Dr. Smole Možina in sod., Biotehniška fakulteta: Varnost novih živil - mnenja EFSE glede novih živil, katera so odobrena

Sekcija 3: PREHRANA PRIHODNOSTI

Dr. Pirkmajer, UKC - Pediatrična klinika: Presnova, keto dieta, LCHF, vabljeno predavanje

Dr. Rui Silva, dr. Lea Pogačnik, Biochemistry and Human Biology, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa; Biotehniška fakulteta: Nutrition for healthy brain: focus on dietary polyphenols

Dr. Micev,  UKC - Pediatrična klinika: Hrana, način prehranjevanja in duševno zdravje

Grašič, doktorski študent - Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University: Skrivnosti dolgoživosti okinavske prehrane

Dr. Pajk Žontar in sod., Biotehniška fakulteta: Modre cone (Okinawa, Ikaria, Sardinia, Nicoya, Loma Linda) – razkrite skrivnosti dolgoživosti?

Dr. Benedik in sod., UKC - Pediatrična klinika in Biotehniška fakulteta: Pomen prehrane v prvih 8000 dneh življenja

Dr. Bukovnik, Fakulteta za šport: Vpliv telesne dejavnosti na imunometabolizem, funkcionalnost mitohondrijev in staranje telesa

Strnad, mag. psih.  Obvladovanje stresa in vpliv na zdravje

Naj aktualnost tem spodbudi ustvarjalnost vsakega – kot posameznika in odgovornega člana skupnosti – zato z aktivno udeležbo prispevajte h kakovosti dogodka! 

Veselimo se srečanja z vami,

V imenu organizacijskega in programskega odbora 31. BŽD       

Prof. dr. Rajko Vidrih

Povezava do dogodka