Svetovni dan voda obeležujemo 22. marca že vse od leta 1992, ko so ga razglasili na Konferenci Združenih narodov o okolju v Rio de Janeiru. Dan je namenjen opozarjanju svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Vsako leto je določena tema, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Letošnja tema je voda in podnebne spremembe ter njuna neločljiva povezanost. Prikazati želimo kako bo naša poraba vode pomagala zmanjševati poplave, suše, pomanjkanje in onesnaževanje vode ter pomagala v boju proti podnebnim spremembam.

Voda je naravna dobrina in pogoj za življenje na Zemlji, kjer je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. Naraščanje števila prebivalstva in podnebne spremembe ob dosedanjem načinu uporabe vode lahko pripeljejo do velike svetovne krize. Poraba pitne vode se je namreč v zadnjih 100 letih povečala kar za šest krat in že danes je veliko držav na svetu, kjer prebivalci trpijo zaradi pomanjkanja čiste pitne vode. Za naše telo in zdravje je ustrezna hidriranost izjemnega pomena, za žejo pa je najboljša pijača voda.

Slovenija je bogata z vodami, ki pa se izrazito sezonsko spreminjajo. Zato je za nas zelo pomembno napajanje vodonosnikov in shranjevanje vode v obliki podzemne vode. Leta 2018 je vsak prebivalec Slovenije porabil 59.300 litrov vode iz javnega vodovoda, kar je približno 162 litrov na dan (Statistični urad Republike Slovenije).

Pomembna je zaščita podzemne vode

Človeške dejavnosti na zemeljski površini vplivajo na stanje v podzemlju. Pomembno je, da v zemljo vnašamo le neškodljive, biološko razgradljive snovi, ter učinkoviteje koristimo podzemno vodo. Zaradi človeških dejavnosti je podzemna voda marsikje preveč izkoriščena in tudi onesnažena. Za nekatera območja nimamo podatkov o količini podzemne vode. Kljub temu, da podzemna vode  ne vidimo, ne smemo pozabiti nanjo. Raba podzemne vode naj bo previdna in trajnostna. Potrebno je temeljito analizirati, raziskovati in spremljati njeno stanje, le tako jo lahko učinkovito upravljamo.

Svet se spreminja

Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe, zlasti na sušo. Za uravnavanje potreb ljudi in ohranjanje planeta je pomembno, da podzemno vodo zaščitimo in raziskujemo. Podnebne spremembe se odražajo tudi v stanju voda. Na nekaterih predelih je vode preveč, drugje premalo. V najbolj suhih predelih sveta podzemna voda predstavlja edini vir vode. Podzemna voda ne pozna meja, prav tako podnebne spremembe.

 

Ključna sporočila za ta dan so jasna:

  • Voda bi morala biti postavljena v središče akcijskih načrtov.
  • Voda lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam. Obstajajo trajnostne, cenovno dostopne in razširljive rešitve za vodo in sanitarno oskrbo.
  • Vsakdo mora imeti svojo vlogo. V našem vsakdanjem življenju obstajajo presenetljivo enostavni koraki, ki jih lahko vsi storimo za reševanje podnebnih sprememb. Med njimi je tudi ta, da zmanjšamo porabo vode pri svojih vsakdanjih opravilih.

Vir:

https://www.naturaviva.si/22-marec-svetovni-dan-voda/

https://www.nijz.si/sl/22-marec-2022-svetovni-dan-voda-podzemna-voda-naredimo-nevidno-vidno

https://www.worldwaterday.org/