V okviru evropskega projekta APPLAUSE (Alien PLant SpEcies - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin), kjer so izvajali različne aktivnosti osveščanja javnosti o koristnih vidikih uporabe izbranih tujerodnih rastlinskih vrst za prehranske namene, so izdali zanimivo publikacijo, ki vključuje različne recepte. Tako lahko poizkusite jedi iz topinamburja, mirabolane in robinije. Kulinarične aktivnosti projekta APPLAUSE sta organizirala Odsek za prehrambeno kemijo Kemijskega inštituta in Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana.

Knjižica receptov je dostopna na povezavi.