Letos že četrtič zapored obeležujemo svetovni dan čebel, ki vsako leto poteka 20. maja. Ta dan je namenjen ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, s poudarkom na ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti. Letošnje dogajanje bo potekalo v sklopu slogana »Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele«.

Zadnje leto nas je opomnilo, da preskrba s hrano ni nekaj samoumevnega. Opraševalci predstavljajo pomemben člen okrevanja po epidemiji in prispevajo k bolj trajnostnemu in odpornejšemu kmetijstvu. Slovenija z razglasitvijo posebnega dneva, posvečenega čebelam in divjim opraševalcem, prispeva k globalnem ozaveščanju o njihovi pomembnosti. Poleg tega svetovni dan čebel pomembno prispeva k promociji Slovenije, slovenskega čebelarstva in turizma ter k reševanju globalnih problemov.

V ta namen bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziralo poseben promocijski dogodek – predstavitev nagrajenih kreativnih zasnov in izdelane nagrade Zlata čebela. Nagrado Zlata čebela bo podeljevala Republika Slovenija in bo predstavljala najvišjo državno nagrado za izjemne dosežke na svetovni ravni na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter ozaveščanja o njihovi pomembnosti.

Minister Jože Podgoršek se bo prav tako udeležil osrednjega virtualnega mednarodnega dogodka z naslovom Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele ter z video nagovorom sodeloval na panelu, ki ga organizira slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. Omenjena dogodka sta odprta za širšo javnost s predhodno prijavo.

 

Več informacij:

https://www.worldbeeday.org/si/

https://www.gov.si/novice/2021-05-13-prihodnji-cetrtek-cetrti-svetovni-dan-cebel-angazirajte-se-graditev-novih-temeljev-za-cebele/