22. aprila vsako leto obeležujemo Dan Zemlje. S tem opozarjamo na ranljivost in pomembnost planeta na katerem živimo. Letošnji Svetovni dan Zemlje je posvečen ukrepanju proti podnebnim spremembam. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje. 

Pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju ima tudi prehrana. Naš planet se že desetletja sooča s preobremenjenostjo okolja, ki se odraža v podnebnih spremembah, onesnaževanju voda in hitrem uničevanju naravnih ekosistemov ter s tem nenadzorovanem izumiranju rastlinskih in živalskih vrst. K temu veliko pripomorejo tudi naše prehranjevalne navade, netrajnostno kmetijstvo in velike količine zavržene hrane.

Več o zdravi prehrani v okviru trajnostnega prehranskega sistema lahko preberete v prispevku Prehrana za zdravje ljudi in planeta.

 

Več o Dnevu Zemlje 2021:

https://www.earthday.org/earth-day-2021/

https://www.un.org/en/observances/earth-day

https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/