22. marca vsako leto obeležujemo svetovni dan voda. Tema letošnjega je "Cenimo vodo".

Voda je izjemnega pomena tako v kmetijstvu, kot tudi ribištvu, gozdarstvu in prehrani. Ena od strateških usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva je zato tudi zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na naravne vire, med drugim tudi na pitno vodo. Do onesnaženja voda lahko kot posledica kmetijstva pride zaradi nepravilne ali retirane rabe gnojil in drugih sredstev. Zaradi podnebnih sprememb bo vse bolj pomembno tudi namakanje kmetijskih zemljišč, da bi zagotovili stabilen in kakovosten pridelek. Spodbuja se tudi kmetijske prakse ter prakse predelave in pridelave hrane, ki vodo porabljajo čim bolj racionalno.

Zanimivosti:

  • na svetu je približno 1400 milijonov kubičnih km vode. Toda le 0,003% (približno 45.000 kubičnih km) je „sladkovodnih virov“, ki bi jih lahko uporabili za pitje, higieno, kmetijstvo in industrijo. Vsa voda ni dostopna, zaradi zelo različnih vzrokov (poplave).

  • za pridelavo 1 kg žit porabimo od 1 do 3 ton vode, za proizvodnjo kilograma govedine do 15 ton vode. Organizacija Združenih narodov za prehrano (FAO) ocenjuje, da je za pridelavo dnevnih potreb hane za enega človeka potrebnih od 2000 do 5000 litrov vode.

  • bodimo pozorni glede zavržkov hrane – z zavrženo hrano namreč posredno zavržemo tudi vodo, ki je bila potrebna za pridelke / živila, zavržemo znanje, denar ter negativno vplivamo na biodiverziteto, podnebne spremembe ter globalne cene hrane.

 

Več:

https://www.gov.si/novice/2021-03-22-svetovni-dan-voda-cenimo-vodo-v-kmetijstvu-gozdarstvu-ribistvu-in-prehrani/

http://www.fao.org/land-water/events/world-water-day-2021/en/