15. marca obeležujemo svetovni dan pravic potrošnikov. Potrošniki imamo določene pravice in prav je, da se jih zavedamo. Hrana je ena od dobrin, ki jo kot potrošniki verjetno kupujemo najpogosteje. Naša dolžnost je, da z njo skrbno ravnamo in se trudimo, da ustvarimo čim manj zavržene in odpadne hrane in s tem prispevamo tudi k trajnostnemu načinu življenja. 

Med pravicami potrošniko, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izpostavljajo pravico do varne hrane - zagotavljanje varnosti hrane je namreč soodgovornost vseh deležnikov v agroživilski verigi, pravico do obveščenosti - informacije na označbah živil so namenjene potrošnikom, zato berimo označbe na živilih. Pomembna pravica potrošnikov je tudi pravica do izbire in možnost dostopa do raznolikih živil, ena od dolžnosti pa ta, da z zmanjševanjem količine odpadne hrane prispevamo k trajnostnemu razvoju in ekologiji.

 

Več v prispevku MKGP:  https://www.gov.si/novice/2021-03-15-danes-obelezujemo-svetovni-dan-pravic-potrosnikov/