Lan (Linum usitatissimum L.) sodi med kmetijske rastline, ki imajo v Evropi dolgo tradicijo pridelave in predelave. Z vidika prehrane je pomembna tako pridelava semen kot olja, predvsem zaradi vsebnosti omega-3 maščob, ki imajo vlogo pri vzdrževanju normalne ravni holesterola. Obenem pa je za laneno olje tudi značilno ugodno razmerje med omega-3 in omega-6 maščobami. Raziskava je bila usmerjena v preučevanje različnih sort lanu ter vpliv leta pridelave in vremenskih razmer na pridelek semen in olja ter kakovost. Okoljski dejavniki, ki so negativno vplivali na pridelek semen, so bili predvsem visoke temperature in deficit padavin v poletnem času, spomladi pa mokra ter hladna tla. Na kakovost pridelanega olja oz. vsebnost alfa-linolenske kisline, ki sodi med omega-3 maščobe, so pomembno vplivali okoljski dejavniki, predvsem vremenske razmere v preučevanih letih. Kljub temu pa je bilo razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami ugodno pri vseh proučevanih sortah in se je gibalo med 3: 1 do 4: 1.

Vir

Čeh, B.; Štraus, S.; Hladnik, A.; Kušar, A. Impact of Linseed Variety, Location and Production Year on Seed Yield, Oil Content and Its Composition. Agronomy 2020, 10, 1770. https://www.mdpi.com/2073-4395/10/11/1770