V Sloveniji imamo kar nekaj turističnih kmetij, ki vsaka zase ponujajo izvrstna doživetja in kulinariko. Združenje turističnih kmetij Slovenije in Slovenska turistična organizacija sta izdali že enajsto izdajo publikacije Turistične kmetije v Sloveniji. V publikaciji je predstavljenih 140 turističnih kmetij ter njihova ponudba. Publikacija je na voljo tudi v hrvaškem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Publikacija vabi k oddihu na slovenskem podeželju, omogoča pa tudi neposreden stik z gostitelji, saj so za vsako predstavljeno kmetijo navedeni tudi kontaktni podatki. Turistične kmetije omogočajo številne aktivnosti za preživljanje prostega časa, kot so ježa konj, vožnja s traktorjem, apiturizem in številne druge.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letošnjem letu v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavilo 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnostim, kjer je bilo kar 10 miijonov evrov namenjenih izključno nekmetijskim dopolnilnim dejavnostim na kmetijah med drugim tudi dejavnostim turističnih kmetij.

Publikacija Turistične kmetije v Sloveniji

Vir:

https://www.gov.si/novice/2020-12-15-slovenske-turisticne-kmetije-se-predstavljajo/