V mednarodni znanstveni reviji Plants je skupina slovenskih avtorjev objavila članek o žlahtnjenju ajde za povečanje vsebnosti rutina, kvercetina in drugih bioaktivnih snovi s potencialnim protivirusnim učinkom. V delu so povzete najnovejše raziskave slovenske raziskovalne skupine (Inštitut za nutricionistiko, Biotehniška fakulteta, Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut) v primerjavi z mednarodnimi raziskavami slovenskih in tujih znanstvenikov in z drugimi sodobnimi tujimi raziskavami. Opisane so možnosti povečanja vsebnosti dragocenih naravnih bioaktivnih snovi v navadni in zlasti tatarski ajdi na različne načine: z žlahtnjenjem, s prilagoditvami načina pridelovanja ter priprave izdelkov in jedi. Posebna pozornost je posvečena protiglivičnim in protivirusnim učinkom metabolitev ajde, zlasti tatarske ajde. Glede na znan pozitiven učinek metabolitov ajde, ki imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema in preprečevanju utrujenosti se kažejo potencialne možnosti pri lajšanju virusnih obolenj. Predstavljeni so zanimivi potencialni učinki emodina v tatarski ajdi, ki se veže na tri aktivna mesta vezavnega območja RNA na fosfoprotein virusa Sars-CoV-2. Medtem, ko smo že raziskali pomembno vlogo metabolitov tatarske ajde pri delovanju imunskega sistema in preprečevanju utrujenosti, je potrebno mogoče protivirusne učinke in uporabo v zaščitni prehrani še podrobneje raziskati. Originalen članek je uporabnikom prosto dostopen na povezavi.

Skupina raziskovalcev nadaljuje z raziskavami pomena in uporabnosti bioaktivnih snovi navadne in zlasti tatarske ajde v okviru raziskovalnih programov P3-0395 in P1-0212, ki ju financira ARRS in projekta L4-9305, ki ga sofinancirata ARRS in MKGP.