Po treh letih skupnega dela desetih institucij so izšla prva nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2. Priporočila so namenjena zdravstvenim strokovnjakom. Prvič so bila uradno predstvaljena v petek, 4.9.2020 v Hotelu M, v Ljubljani. 


Priporočila so pripravljena na svež didaktičen način, z glavnim namenom implementacije priporočil v vsakdanjo prakso. Skozi priporočila bo v drugem, nekoliko bolj praktičnem delu spremljala Zofi, zdravstvena strokovnjakinja, ki nastopa v interakciji z gospodom Florjanom - osebo s sladkorno boleznijo (pozor, v letošnjem letu opuščamo bolnik s sladkorno boleznijo ali diabetik, ker je po mnenju oseb s sladkorno boleznijo neprimerno).


DEJSTVA:

• Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki traja od postavitve diagnoze do konca življenja. V Sloveniji število oseb s sladkorno boleznijo strmo raste. Z zdravili za sladkorno bolezen se je leta 2010 zdravilo približno 92 000 ljudi, leta 2018 pa že 114 000. Število oseb s sladkorno boleznijo, ki vsako leto na novo začnejo prejemati zdravila, je v zadnjih letih v vsakem letu približno 10 000. Ocenjuje se, da je v Sloveniji 200 000 oseb s sladkorno boleznijo. Mnogi imajo sladkorno bolezen, vendar ker ne boli, še ne vedo zanjo.
• Kljub zdravilom in pomočjo zdravljenja s sodobno tehnologijo, ostaja nefaramkološko zdravljenje temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. Ustrezen način življenja ugodno vpliva na potek bolezni, osveščenost oziroma zdravstvena pismenost pa dajeta osebi s sladkorno boleznijo svobodo za kakovostno življenje.
• Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni so nastala na podlagi sodelovanja desetih institucij, za področje sladkorne bolezni tipa 2 so prva, ki so nastala na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Delovanje skupine in tisk je omogočilo Ministrstvo za zdravje.

 

KLJUČNI NAMEN PRIPOROČIL JE:

1. poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega strokovnjaka
2. zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi in strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih in tržno naravnanih
3. postaviti strokovne informacije pred lastna prepričanja (preprečevanje subjektivizma, avtoritativnosti in stigmatiziranja)
4. razbremenjevanje oseb s sladkorno boleznijo

 V NOVIH PRIPOROČILIH IZPOSTAVLJAMO:

1. nobenega živila se ne prepoveduje
2. ukinja se izraz dieta
3. svetovanje se prilagodi življenjskemu slogu in željam osebe s sladkorno boleznijo
4. jasno je opredeljeno, kdo in kdaj lahko svetuje o prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2
5. za prehransko svetovanje se uvaja nov izraz – prehranska terapija

Več o tem na povezavi.