V Ženevi poteka 72. zasedanje Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Na zasedanju je udeležence nagovoril tudi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je povedal, da vsem državam, na podlagi naših dosedanjih izkušenj, pri soočanju z izzivi za učinkovito zagotavljane univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva zelo koristijo izmenjave dobrih praks, znanstvenih podatkov in dokazov. Slovenija želi poudariti pomen nekaterih novo ustanovljenih pobud in mrež SZO. Pobuda majhnih držav SZO je zelo pomembna pri zagotavljanju, da kljub omejenim zmogljivostim, majhne države uspešno izvajamo cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj. Majhne države se soočajo s strokovnimi in drugimi izzivi v okviru zmogljivosti pri upravljanju, raziskavah in delovanju zdravstvenega sektorja, zato lahko sodelovanje z drugimi državami s podobnimi omejitvami prinaša veliko koristi.

Slovenija ceni globalno vlogo in prispevek evropske regije SZO v procesu preoblikovanja v zadnjih 10 letih. Dosedanji rezultati potrjujejo uspešnost trdnega in vizionarskega vodstva, ki temelji na dokazih, trajnostnih in sistematičnih političnih pristopih ter vztrajno osredotočanje na izvajanje aktivnosti na državni ravni. 

V nadaljevanju je minister opozoril, da so v okviru prizadevanja za univerzalno dostopnosti do zdravstvenega varstva boljša dostopnost in večja razpoložljivost zdravil pomembni za vse države članice. "Za uspeh je bistveno skupno razumevanje in mednarodno sodelovanje. Verjamemo, da  izboljšanje preglednosti trgov, vključno s cenami, lahko prispeva k boljši dostopnosti zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih tehnologij."

K temu je dodal, da sta, v skladu z Deklaracijo iz Astane, krepitev funkcij primarnega zdravstvenega varstva in javnega zdravja dve ključni prednostni področji v Sloveniji. "Imamo dolgo in uspešno zgodovino sodelovanja s SZO pri razvoju inovativnih pristopov in dobrih praks. To še posebej velja za spopadanje z izzivi, kako vključiti celotno populacijo in na kakšen način se soočiti s potrebami različnih ranljivih skupin. Pri vključevanju najbolj ranljivih in težko dosegljivih skupin v zagotavljanje ne le kurativnih temveč tudi preventivnih storitev in pregledov, smo skupaj s SZO razvili modele, ki presegajo zdravstveni sektor in vključujejo delovanje socialnih in drugih služb skupnosti in civilne družbe.

Prispevek je povzet po: http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7790/