Eden najpomembnejših rezultatov projekta Focus IN CD so tri izobraževalna spletna orodja oziroma spletni tečaji namenjeni bolnikom s celiakijo in zdravstvenemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram, dietetikom, psihologom in ostalim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečuje z bolniki s celiakijo. Na voljo so v šestih jezikih, v angleškem jeziku in v jezikih partnerjev projekta Focus IN CD, najdete pa jih na spletnem naslovu www.poznam-celiakijo.com.

Na eni strani bodo sodobna spletna orodja pripomogla bodo k opolnomočenju bolnikov ali staršev otroka s celiakijo na drugi strani pa k izboljšanju znanj zdravstvenih delavcev in k vzpostavitvi modela celostne obravnave kroničnih bolnikov s celiakijo. Zdravstveni sektor je inovacijsko podhranjen, v sebi skriva izjemen potencial, z novimi sodobnimi pristopi in izobraževalnimi metodami ustvarjamo boljše pogoje za delo in postavljamo v ospredje bolnika.

Več o projektu najdete na spletnem naslovu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Focus-IN-CD.html

Interreg

 Spletna orodja v jezikih projektnih partnerjev so na voljo na: