Potrošniki pri izbiri živil veliko pozornosti namenjajo poreklu in kakovosti. Kot odgovor na potrošnikove preference v zvezi s tem, je v evropskem prostoru vzpostavljenih več strategij in shem, ki omogočajo zagotavljanje in izbiro kakovostne hrane. Pri informiranju potrošnikov v zvezi s tem, imajo pomembno vlogo informacije na označbah živil, npr. v povezavi z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo in ekološko proizvodnjo. V raziskavi je bila pozornost posvečena preučevanju potrošniških preferenc do izdelkov, ki so označeni z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in zaščiteno geografsko označbo (ZGO). V obravnavo so bile vključene kategorije siri, šunka in med. Na reprezentativnim vzorcu slovenskih potrošnikov (n=650) je bila izvedena anketa v kateri je bila preučevana naklonjenost potrošnikov do različnih atributov kot so cena, poreklo ter slovenska ali evropska označba za zaščiteno označbo porekla in zaščitena geografska označba. Rezultati kažejo, da je cena atribut, ki najmočneje vpliva na izbiro izdelkov v kategoriji siri in med, v kategoriji šunka, pa je najmočnejši atribut poreklo, še posebej »slovensko poreklo«. Na drugi strani pa je znotraj vseh obravnavanih kategorij, najmanj zanimanja za izdelke, označene z oznakami zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo. Rezultati raziskave kažejo na potrebo po močnejši promociji sheme zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba za povečanje prepoznavnosti in nakupne izbire živil s tovrstnimi oznakami.

Vir

  • Kos Skubic, M.; Erjavec, K.; Klopčič, M., Consumer preferences regarding national and EU quality labels for cheese, ham and honey: The case of Slovenia. Br. Food J. 2018, 120, 650-664.
    https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/BFJ-04-2017-0236