Semena nekaterih rastlin so bila nedavno prepoznana kot alternativni vir kakovostnih maščob, predvsem α-linolenske maščobne kisline (18:3, n-3), stearidonske maščobne kisline (18:4, n-3) in γ-linolenske maščobne kisline (18:3, n-6). Vključevanje omega-3 maščob v prehrano sodobnega človeka je zelo pomembno, primeren vnos omega-3 maščobnih kislin lahko zmanjša tveganje za nastanek srčno žilnih bolezni.


Raziskovalci Biotehniške fakultete v Ljubljani in Kmetijskega inštituta Slovenije so raziskali maščobno-kislinsko sestavo semen različnih sort črnega ribeza (Ribes nigrum L.), rdečega ribeza (Ribes rubrum L.), kosmulje (Ribes uva-crispa L.) in joste (Ribes nidrigolaria Bauer). Semena navedenih sadežev so vsebovala 17,8 do 22,4% maščob, med katerimi je več kot 80% nenasičenih. Sicer so se obravnavani sadeži značilno razlikovali tudi v maščobno-kislinski sestavi. Prevladujoča maščobna kislina je bila α-linolenska kislina. Najnižje razmerje med omega-6 in omega-3 maščobnimi kislinami je bilo ugotovljeno za semena joste in sicer 1,17. Semena joste so imela tudi najnižji indeks aterogenosti in trombogenosti. Semena črnega ribeza pa so vsebovala največ γ- linolenske maščobne kisline. Doc. dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije iz Biotehniške fakultete: »Glede na prehranska priporočila o zagotavljanju zadostnega vnosa omega-3 maščobnih kislin, so se kot posebej dober vir izkazala semena ribeza in drugih sorodnih vrst, kar kaže na možnost uporabe alternativnega vira v prehranski, kozmetični industriji, …«


Študija je bila sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (raziskovalni program P4-0234 - Integrirana živilska tehnologija in prehrana).

Vir

  • Piskernik, S., Vidrih, R., Demšar, L., Koron, D., Rogelj, M., & Žontar, T. P. (2018). Fatty acid profiles of seeds from different Ribes species. LWT, 98, 424-427