Ta teden se je zaključil projekt TRAFooN 2013-2016, ki je povezoval delovanje številnih strokovnjakov v Evropi v okviru tematik prenosa znanja in spretnosti na področju proizvodnje in trženja živil. V okviru projekta so bili organizirani številni dogodki po partnerskih državah Evrope (Češka, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Srbija, Španija, Švica), kjer je prišlo do veliko pozitivnih premikov, hkrati pa do spoznanj, da podjetja, kljub potencialu za pridobivanje znanja iz tovrstnih projektnih aktivnosti ne vidijo posebne potrebe po vključevanju v takšne projekte.

Prof. dr. Sonja Smole Možina, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: »V Sloveniji smo uspeli prepričati za sodelovanje na enem od dogodkov, ki se je dotaknil ajde, v Mariboru, in sicer podjetja Engrotuš d.o.o., Mercator d.d., Pivovarna Laško d.d., Mlinotest d.d. in VIVO catering d.o.o, ter na drugem srečanju, ki se je dotaknil mediteranske prehrane v Portorožu. Prisotne so bile mediteranske države iz evropskega loka ter Turčija in Izrael. Pri drugih partnerskih državah so bila podjetja zelo zainteresirana za sodelovanje, kar si lahko ogledate na spletnem portalu projekta.«

V Evropski Uniji mala in srednja podjetja (SME) dostavijo trgu okoli 99% hrane in pijač. Tradicionalni izdelki tako imenovane mediteranske prehrane igrajo pomembno vlogo v evropskem živilskem sektorju, tako z vidika gospodarstva, zdravstva kot kulturnega vidika. Prof. dr. Peter Raspor: »Mediteranska prehrana ugodno vpliva na zdravje in življenjsko dobo. Danes so tradicionalni proizvajalci živil (SME) pod vse večjim pritiskom zaradi novo razvijajočih trgov, večjih zahtev kupcev po standardiziranem in cenovno konkurenčnem živilu. To daje prednost velikim trgovcem, malim proizvajalcem pa otežuje zadovoljivo usklajevanje z vladnimi uredbami. To povečuje tveganje za izgubo velikega števila tradicionalnih živilskih izdelkov, kot tudi tradicionalnih tehnik izdelave, ki jih mala in srednja podjetja še uporabljajo in so predvsem na podeželju z uporabo regionalnih surovin, ki pogosto igrajo pomembno vlogo v kulturni identiteti regijah. Mala in srednja podjetja v tradicionalnih živilih morajo razširiti svoje znanje o konkurenčnih tržnih in proizvodnih tehnikah v skladu z obstoječimi evropskimi uredbami in tako spodbujati njihove izdelke, predvsem vezane na prehrano za zdravje, obenem pa bi morala ohranjati tradicionalne vidike in lastnosti svojih proizvodov. Za uspešen prenos tehnologije in znanja imajo informacije ključen pomen in jih je treba prepeljati v obliki razumljivi za mala in srednja podjetja. Projekt je vzpostavil mrežo za prenos znanja s poudarkom na proizvodih iz žit, rib, sadja, zelenjave in gob. Verjamemo, da projekt Trafoon oz. »Mreženje za učinkovitejši prenos znanja do inovacij na področju tradicionalnih živil« kot triletni evropski projekt 7. okvirnega program s ciljem izboljšati prenos novega znanja z nivoja raziskovalnih ali razvojnih projektov do nivoja praktične uporabnosti v podjetjih, dobro opravlja svoje poslanstvo. Eden od prvih ciljev projekta je bila študija potreb malih proizvajalcev oziroma odgovoriti na vprašanje, kakšno znanje potrebujejo mali proizvajalci, da bi pospešili inovativnost v proizvodnji in ponudbi tradicionalnih živil. Zbiranje uporabnih novitet raziskovalnih projektov za prenos v prakso je potekalo po več poteh. Predstavljano je bilo zainteresiranim podjetjem in drugim partnerjem.«

Dodatne informacije