Podnebne spremembe in prilagajanje kmetijstva: Svetovni dan hrane 2016 bo potekal 16. oktobra, v znamenju podnebnih sprememb in prilagajanja kmetijstva in pridelave hrane le-tem. Podnebne spremembe in pridelava hrane sta tesno povezani. Pogosto se zgodi, da so v svetu zaradi podnebnih sprememb najbolj prizadeti prav najrevnejši sloji prebivalstva, mnogi izmed teh so tudi kmetje in ribiči. 

Svetovna populacija skokovito narašča in naj bi do leta 2050 dosegla že 9,6 milijard. Posledično narašča tudi potreba po večji pridelavi hrane, zato se mora kmetijstvo prilagoditi podnebnim spremembam in postati bolj produktivno in trajnostno naravnano. To je edini način, da zagotovimo dobrobit ekosistemov in ruralnih populacij ter zmanjšamo škodljive emisije.

Trajnostna pridelava hrane pomeni, da privzamemo prakse, ki omogočajo, da na enaki površini pridelamo več, z manj sredstvi in premišljeno rabo naravnih virov. Pomemben del tega je tudi zmanjšanje izgub pridelkov še pred izdelavo končnega produkta - bolj učinkovito žetvijo pridelkov, shranjevanjem, pakiranjem, transportom, infrasturukturo in drugimi mehanizmi.

Več: FAO